پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران کاربران گرامی؛ منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما در باره مطالب این بخش هستیم. ما را در بخش نظرات "صفحه اصلی سامانه" مطلع سازید. http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com 2018-11-15T00:49:44+01:00 text/html 2016-02-14T06:03:28+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی جزوه آموزشی: آشنایی با اصول علم مدیریت برای مدیران نظام صنفی كشاورزی http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/16 <P align=center><IMG style="WIDTH: 365px; HEIGHT: 80px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s3.picofile.com/file/8224135134/modiraiat_nezaam_senfi.jpg" width=605 height=88></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیران نظام صنفی كشاورزی اغلب كشاورزانی موفق هستند كه مزرعه خود را به بهترین شكل مدیریت می‌كنند. اكثر آنها فنون كشاورزی را از پدران خود آموخته‌اند و بخشی نیز دارای تحصیلات كشاورزی هستند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیریت یك سازمان مانند نظام صنفی با مدیریت یك مزرعه كاملا متفاوت است به همین دلیل بسیاری از كشاورزان موفقی كه به سِمَت هیئت مدیره یا مدیر اجرایی نظام صنفی برگزیده شده‌اند، نتوانسته‌اند وظایف مدیریتی خود را به نحو اكمل اجرا كنند. بررسی ها نشان داد كه با آموختن مبانی علم مدیریت و اصول علم مدیریت، عملكرد این افراد به طرز چشمگیری بهبود می‌یابد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جزوه آموزشی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>"</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آشنایی با اصول علم مدیریت برای مدیران نظام صنفی كشاورزی"، مبانی علم مدیریت را به زبانی ساده معرفی می كند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>موضوع هایی كه در این متن با آنها آشنا خواهیم شد عبارت است از:وظایف مدیر، مدیریت امور مالی، مالیات دفاتر مالی، اسناد مالی،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دوره مالی، صورت های مالی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>حسابرسی، بودجه ریزی امور مالی در نظام صنفی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=AR-SA>، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیریت منابع انسانی،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیریت عملیات، پنج وظیفه اصلی مدیران نظام صنفی، عملیات اختصاصی نظام صنفی برای دستیابی به اهداف و غیره. نویسنده این جزوه آموزشی مهندس سعید بهشتی&nbsp;است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#990000><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/8224134926/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C.pdf.html" target=_blank><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#990000>دانلود جزوه آموزشی آشنایی با اصول علم مدیریت برای مدیران نظام صنفی كشاورزی</FONT></SPAN></B></A></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG style="WIDTH: 259px; HEIGHT: 325px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s3.picofile.com/file/8224134700/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C.JPG" width=443 height=356></SPAN></B></P> text/html 2015-07-05T07:27:46+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی 6 شیوه مذاكره http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/15 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s3.picofile.com/file/8211120326/gfg666.JPG"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG>"مذاکره" علاوه بر آن كه به عنوان یك "مهارت" و "دانش" یا "تكنیك "مطرح است و به مانند هر مهارتی نیاز به فراگیری دارد، اما از سویی دیگر تقویت این مهارت در زمینه کارگروهی بعنوان یك "نیاز" بسیار مهم برای تشكل های اجتماعی نظیر </STRONG></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>NGO</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>ها، تشكل های كشاورزی و نظام های صنفی موضوعیت دارد و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به یاد داشته باشیم كه یادگیری مستمر و مدیریت اطلاعات از مواردی است که باعث&nbsp;پیشرفت تشکل‌ها و ارتقای ظرفیت های آنها می شود. در مطلب ارائه شده با عنوان:" شش شیوه مذاكره" </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>به زبانی ساده با مفاهیم و كاربردهای عملی اصل مذاكره آشنا می شویم. شناخت انواع مذاکره (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>یک‌بار برای همیشه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> - </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>مذاکره بلند‌مدت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>)، </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>مذاکره برد- باخت، مذاکره باخت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>–</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>برد، مذاکره باخت- باخت، مذاکره سازش، مذاکره عدم معامله و مذاکره برد- برد از جمله عناوبن این متن آموزشی است.</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA></SPAN></STRONG>&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>اشاره <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:Sdt id=15337910 title=Abstract StoreItemID="X_55AF091B-3C7A-41E3-B477-F2FDAA23CFDA" Text="t" DocPart="C46AC0BED534499AA77C8F47B52D793F" Xpath="/ns0:CoverPageProperties[1]/ns0:Abstract[1]" PrefixMappings="xmlns:ns0='http://schemas.microsoft.com/office/2006/coverPageProps'"> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>توانایی مذاکره به نفع خودتان در هر شرایطی، تعیین‌کننده موفقیت‌تان در کسب‌وکار و زندگی است. مذاکره مهارتی کلیدی است که بر همه اعمال و گفتارتان و تقریبا همه تعاملات‌ شخصی و کاری‌‌ اثر می‌‌گذارد. اگر نتوانید به نفع خودتان مذاکره کنید، خودبه‌خود قربانی افرادی می‌شوید که نسبت به شما مذاکره‌کنندگان بهتری هستند. اگر مذاکره‌کننده خوبی باشید، همیشه درآمد بهتری دارید و معاملات بهتری انجام می‌دهید. گرچه اغلب متون آموزشی مذاكره بر مذاكرات تجاری و اقتصادی تمركز دارند اما با كمی ابتكار و تفكر می توان این فنون را در همه عرصه ها ، حتی گفت و گو های خانوادگی تصری داد .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><w:sdtPr></w:sdtPr></SPAN></P></w:Sdt> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مذاکره قابل یادگیری است<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNoSpacing><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>حتی کودکان هم مذاکره می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که در آغوش گرفتن‌ و مهرورزی واحد پول رایج مذاکره با والدین و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>خ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>ویشاوندان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>است. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>ف</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>عالیت‌هایی مثل مذاکره </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>(</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>یا عدم مذاکره)، مصالحه (یا عدم مصالحه) و تلاش برای آشتی دادن سلایق متضاد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>،</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> بخشی حیاتی از زندگی انسان است. توانایی شما برای مذاکره می‌تواند تفاوت چشمگیری در زندگی مالی، ‌شغل، روابط و تقریباً همه داد و ستدهای زندگی روزمره ایجاد ‌کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>خوشبختانه، مذاکره یک مهارت است و هر مهارتی قابل یادگیری‌ است. هرکسی که امروز مذاکره‌کننده‌ای فوق‌‌العاده است، زمانی مذاکره‌ کننده ضعیفی بوده که معاملاتی بسیار بدتر از امروز انجام می‌داده است. هرچه بیشتر اصول مذاکره را یاد بگیرید، به آن بیندیشید و تمرین کنید، به مذاکره‌کننده بهتری تبدیل می‌شوید. وقتی به نتایج بهتری دست یابید، احساس شادی، اعتمادبه‌‌نفس و مسئولیت‌پذیری بیشتری خواهید داشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: auto 0cm" dir=rtl class=a0><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><STRONG>انواع مذاکره<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>دو نوع مذاکره وجود دارد كه هر یک هدفی متفاوت و نتیجه مطلوب متفاوتی دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مشکل اینجاست که مذاکره‌کنندگان اغلب آن‌ها را با هم اشتباه می‌گیرند و برعکس نتایجی که ‌می‌توانستند با شفافیت درباره کار و هدفشان به دست آورند، نتایج نامطلوبی کسب می‌کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>نخستین نوع مذاکره یا نوع «الف» را شیوه «یک‌بار برای همیشه» می‌نامند. در این حالت، فقط تصمیم می‌گیرید یک‌بار با طرف دیگر مذاکره یا معامله کنید و دیگر هرگز آن را تکرار نکنید. هر یک از طرفین مذاکره فقط یک هدف دارد: کسب بالاترین یا پایین‌ترین قیمت و بهترین مفاد و شرایط برای این خرید یا فروش <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>که دیگر تکرار نخواهد شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: auto 0cm" dir=rtl class=a0><FONT color=#003300><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=AR-SA><STRONG><FONT color=#000000>بی ملاحظه باشید!<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>در مذاکره نوع «الف» شرایطی خصمانه نسبت به طرف مقابل دارید. اگر او خریدار باشد، هدفش این است که کمترین قیمت را به شما بپردازد و اگر فروشنده باشد، می‌خواهد بیش‌ترین قیمت ممکن را از شما بگیرد. او دوست شما نیست. مهم نیست چقدر لبخند می‌زند یا چقدر مؤدب و خوش‌رفتار است، او فقط به خودش و سود یا منافعش فکر می‌کند. در پایان مذاکره اصلا برایش مهم نیست که شما خیلی زیاد پرداخت کرده‌اید یا خیلی کم گرفته‌اید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>در این نوع مذاکره، باید آرام، با تدبیر و خودخواه باشید. شما می‌توانید از هر ترفندی برای انجام بهترین معامله استفاده کنید . باید بدانید وقتی این مبادله تمام شد، دیگر هرگز این شخص را نمی‌بینید یا درباره‌اش چیزی نمی‌شنوید. مهم نیست که این فرد شما را دوست داشته باشد، به شما احترام بگذارد، یا بخواهد دوست شما باشد. مسئله مهم این است که شما بهترین معامله ممکن را انجام دهید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: auto 0cm" dir=rtl class=a0><FONT color=#003300><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مذاکره بلند</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>‌</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مدت<o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>نوع دوم مذاکره، مذاکره بلند‌مدت یا نوع «ب» است. یعنی وقتی قصد دارید توافق‌ پیچیده‌تری را در یک دوره زمانی بلند‌مدت انجام دهید. در این حالت، به دلیل ماهیت محصول، خدمت، قرارداد یا توافق مورد بحث، شاید مجبور شوید که ماه‌ها یا سال‌ها با همان فرد یا سازمان کار کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> ارتباطات دوستانه در این مذاكرات نقش مهمی دارند . این ارتباطات سالها پابرجا می مانند و سبب تعامل طرفین در شرایط گوناگون می شود. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: auto 0cm" dir=rtl class=a0><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#990000><STRONG>شش شیوه مذاکره<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>چندین روش مختلف برای مذاکره وجود دارد، ‌اما باید شیوه مذاکره مورد استفاده‌ خود و خروجی و نتیجه مطلوبتان را مشخص کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 25.5pt auto 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=a0><STRONG><FONT color=#990000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 8.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مذاکره برد- باخت<o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>اولین شیوه یعنی «مذاکره برد- باخت» زمانی اتفاق می‌افتد که گروه «الف» هرچه می‌خواهد را به دست می‌آورد و گروه «ب» می‌بازد. هدف مذاکرات نوع «الف» همین است. این رویکرد در مبادلات یک‌باره به کار می‌رود که می‌خواهید به بالاترین قیمت بفروشید یا به پایین‌ترین قیمت بخرید. هدف شما از این نوع مذاکره یافتن دوستان یا ایجاد روابط بلند‌مدت نیست، بلکه صرفاً‌ انجام بهترین معاملة ممکن است. همچنین خیلی اهمیت نمی‌دهید که طرف مقابل از قیمت‌‌ها و شرایط ناراحت یا ناراضی باشد. هدف شما بُرد است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. &nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مسلما این مذاکره‌ای نیست که منجر به همکاری و مبادلات بیشتر شود، مگر در شرایط خاص، مثلاً وقتی که برای دریافت پول نقد فوری دارایی‌تان را در رهن می‌گذارید. در این حالت، دلال رهن برنده است، زیرا بخش کوچکی از قیمت واقعی آن دارایی را می‌پردازد و شخصی که دارایی‌اش را در رهن می‌گذارد بازنده است، زیرا بخش کوچکی از آن قیمت واقعی را به دست می‌آورد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 25.5pt auto 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=a0><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><FONT color=#990000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 8.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مذاکره باخت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>–</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>برد<o:p></o:p></SPAN></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>دومین شیوه مذاکره «مذاکره باخت- برد» است که نقطه مقابل مذاکره برد- باخت است یا، به عبارت دیگر، برعکس شیوه اول است. طرف «ب» هرچه می‌خواهد را به دست می‌آورد و طرف «الف» می‌بازد. نیازهای «ب» تأمین می‌شود، درحالی‌که نیازهای </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>«</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>الف» برآورده نمی‌شود. این رویکرد مذاکره زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر طرف، طرف دیگر را رقیب و دشمنی می‌بیند که باید به هر روش ممکن از او سبقت بگیرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 25.5pt auto 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=a0><STRONG><FONT color=#990000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 8.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">3-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مذاکره باخت- باخت</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>رویکرد سوم «مذاکره باخت- باخت» است. در این حالت، دو گروه وارد معامله‌ای می‌شوند که هیچیک از آن‌ها راضی نیست، زیرا هیچیک آن چیزی که امیدوار بود را به دست نمی‌آورد. این نوع مذاکره اغلب با خصومت، عداوت و جدل همراه است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>برای مثال،‌ شوهر به خانه می‌آید و به همسرش می‌گوید،‌«بیا امشب برای شام بیرون برویم. دوست داری کجا برویم؟</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>»</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>همسرش پاسخ می‌دهد که مایل است بیرون بروند و چلو كباب بخورند. او پاسخ می‌دهد که از چلوكباب خسته شده و غذای فست فود را ترجیح می‌دهد. همسرش می‌گوید اخیراً بیش از حد غذای فست فود خورده است و به آن علاقه‌ای ندارد. آن‌ها برای حفظ آرامش،‌ سرانجام توافق می‌کنند تا بروند و ماهی بخورند، که مورد علاقه هیچ‌کدامشان نیست، اما به نظر می‌رسد که تنها راه مصالحه‌ای است که در این شرایط جواب می‌دهد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>این یک مذاکره باخت- باخت است. نه زن به خواسته‌اش می‌رسد و نه شوهر. اما نتیجه مذاکره را می‌پذیرند تا حداقل چیزی بیش از هیچ‌چیز به دست آورند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 25.5pt auto 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=a0><FONT color=#990000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 8.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">4-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مذاکره سازش</SPAN></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>چهارمین نوع مذاکره «سازش» نام دارد. در مذاکره سازش،‌ هر دو طرف چیزی به دست می‌آورند و در نتیجه راحت‌ترند، اما نیازهای هیچیک از آن‌ها به طور کامل ‌تأمین نمی‌شود. در انتها، با دلخوری مذاکره را ترک می‌کنند. آن‌ها آن قدر ناخشنود نیستند که از انجام قرارداد امتناع کنند، اما چندان هم به نتایج مذاکره خوش‌بین نیستند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 25.5pt auto 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=a0><FONT color=#990000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 8.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">5-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مذاکره عدم معامله</SPAN></STRONG></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>شیوه پنجم «مذاکره عدم معامله» نام دارد. در این حالت، شما و طرف مقابل شرایط، نیازها و علایقتان را مطرح می‌کنید و می‌فهمید که نمی‌توانید <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به توافق برسید و تشابه فکری ندارید. پس توافق می‌کنید که توافق نکنید و بدون هیچ خصومت یا ناخشنودی راه خودتان را ادامه می‌دهید. این امکان برای هردویتان وجود دارد تا در زمان دیگری که شرایط متفاوت است با هم مذاکره کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>برای مثال می‌خواهید چیزی را بخرید، اما قیمت بسیار بالا است. شما قیمت پایین‌تری را پیشنهاد می‌دهید، اما طرف مقابل پیشنهادتان را رد می‌کند. شما قیمت بالاتری نمی‌دهید و او هم قیمت پایین‌تری نمی‌دهد. پس معامله‌ انجام نمی‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: auto 25.5pt auto 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=a0><FONT color=#990000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 8.0pt"><SPAN style="mso-list: Ignore">6-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><STRONG>مذاکره برد- برد</STRONG> </SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>در نهایت، بهترین نوع معامله «مذاکره برد- برد» است. این همان چیزی است که می‌خواستید. در مذاکره برد- برد، هر دو طرف احساس برنده شدن دارند. هر دو طرف احساس می‌کنند که معامله فوق‌العاده‌ای انجام داده‌اند. هر دو طرف خوشحال،‌ راضی و مشتاق به اجرای تعهدات و انجام معاملات بیشتر با همین اصول یا اصول مشابه هستند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>در اغلب موارد، مذاکره برد- برد نیازمند رسیدن به گزینه سومی است که بهتر از گزینه‌‌های اولیه طرفین است. هر دو طرف با مجموعه‌ای از ایده‌ها، علایق و شرایط ثابت ذهنی به مذاکره وارد می‌شوند. آن‌ها اغلب متوجه می‌شوند که سازش بین دو شرایط مختلف غیرممکن است. اما بعد جایگزین سومی را پیدا می‌کنند که در اغلب موارد با گزینه‌‌های طرفین در بدو ورود به مذاکره، متفاوت است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مذاکره برد- برد زمانی روی می‌دهد که جایگزین سوم، از پیشنهادات اولیه طرفین برتر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>همواره آمادگی این را داشته باشید که متفاوت بیندیشید. نتیجه مطلوب برای هر یک از طرفین مذاکره را به دقت مشخص کنید و سپس ببینید آیا می‌توانید راهی برای دستیابی به آن اهداف دوجانبه پیدا کنید تا همه احساس برنده شدن داشته باشند<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: auto 0cm" dir=rtl class=a0><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><STRONG>تذكر مجدد<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>توانایی مذاکره به نفع خودتان در هر شرایطی، تعیین‌کننده موفقیت‌تان در کسب‌وکار و زندگی است. مذاکره مهارتی کلیدی است که بر همه اعمال و گفتارتان و تقریبا همه تعاملات‌ شخصی و کاری‌‌ اثر می‌‌گذارد. اگر نتوانید به نفع خودتان مذاکره کنید، خودبه‌خود قربانی افرادی می‌شوید که نسبت به شما مذاکره‌کنندگان بهتری هستند. اگر مذاکره‌کننده خوبی باشید، همیشه درآمد بهتری دارید و معاملات بهتری انجام می‌دهید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=a><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>شاید بتوان زندگی را به‌شکل یک جلسه مذاکره طولانیِ از گهواره تا گور دید. مذاکره هیچگاه متوقف نمی‌شود. مذاکره بخش اساسی زندگی و ارتباط با دیگران است. این عمل باعث می‌شود افراد با ارزش‌ها و علایق مختلف روش‌هایی سودمند برای زندگی و کار در کنار همدیگر پیدا ‌کنند. توانایی مذاکره برای موفقیت در همه تعاملات حیاتی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></o:p></SPAN></P> text/html 2015-06-10T04:25:05+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی دانستنی های مالیاتی http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/13 <P align=center><IMG style="WIDTH: 447px; HEIGHT: 294px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s3.picofile.com/file/8211113884/9090.JPG" width=654 height=563></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اول ) تعریف مالیات<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مالیات عبارت از قسمتی از مال هر فرد است كه به دولت می دهد برای اینكه از قسمت های دیگر اموال خود اطمینان پیدا كند و با آسودگی خاطر از قسمت های دیگر متمتع گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مالیات، پیش پرداختی است كه افراد برای استفاده از انتظامات عمومی دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>همچنین"دیوید هیوم"، مالیات را بها و جبران خدماتی می داند كه از دستگاه دولتی عاید اشخاص می گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>به طور كلی : مالیات درآمدی است كه به منظور تامین هزینه ها و مخارج عمومی بموجب قانون از مردم اخذ می گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>دوم ) انواع مالیات<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مالیات در قدیم دارای انواع گوناگونی بوده ولی امروزه این انواع كاربرد خود را از دست داده و جای خود را به طبقه بندی جدید داده است كه عبارتند از : مالیات های مستقیم و غیر مستقیم .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><U><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=FA>مالیات مستقیم :</SPAN></U></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> عبارت است از آن دسته از مالیات هایی كه مستقیماً از مودی گرفته می شود و قابلیت نقل و انتقال به ایادی را ندارد همانند مالیات بر مشاغل ، سرقفلی ، ارث ، مستقلات و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>… .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><U><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مالیات غیر مستقیم :</SPAN></U></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> عبارت است از آن دسته از مالیات هایی كه قانونگذار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آن را از مودی دریافت و حق انتقال آن را به ایادی داده است به عنوان مثال می توان از اخذ مالیات از نوشابه ها و سیگار نام برد كه به مؤدی این اجازه داده شده است كه آن را از مصرف كنندگان اخذ نماید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><U><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تفاوت مالیات مستقیم و غیر مستقیم</SPAN></U></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> در مسئله انتقال مالیات است. بدین معنی كه دولت مالیات مستقیم را از خود مؤدی می گیرد و قرار نیست كه وی مبلغ مذكور را به اشخاص دیگر واگذار و یا از طریق اضافه كردن بر روی كالا از مشتری بگیرد در حالی كه در مالیات غیرمستقیم ، دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی این اختیار را داده است كه مالیات را از طریق اضافه قیمت بر كالا یا خدمات از مشتری اخذ نماید . مثلا اخذ مالیات از نوشابه ها و سیگار غیر مستقیم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>سوم ) محاسن مالیات مستقیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>1) با توجه به توان پرداخت مؤدی محاسبه می شود لذا با عدالت انطباق بیشتری دارد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>2) مقررات مالیات مستقیم، در یك قانون مدون و مشخص می آید .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>3)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>معیّن است و مودی می داند از چه منابعی باید باید میزان مالیات را بدهد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>4) مالیات مستقیم صفت "هوشیار سازی" دارد ، بدین معنا كه قانونگذار با وضع مقررات مالیاتی برای موضوعات خاص و معاف كردن موضوعات یا فعالیت ها ، شهروندان را نسبت به فعالیت های آنان هوشیار می كند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>5) موضوع مالیات های مستقیم معمولاً پدیده ای دائمی می باشند مانند دارایی و درآمد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>6) دولت حق دارد كه برای وصول مالیات مستقیم، قسمتی از دارایی های مؤدی را توقیف و تصرف كند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چهارم ) معایب مالیات های مستقیم <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>1) مالیات مستقیم "دردآفرین" است بدین معنا كه مؤدی چون خودش بار مالیات را بر دوش دارد و حق انتقال به غیر را ندارد برایش مشكل خواهد بود و لذا انگیزه فرار از مالیات زودتر تحقق پیدا خواهد كرد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>2) با توجه به اینكه بار مالیاتی همیشه بر دوش مؤدی می باشد ، لذا مؤدیان همیشه نسبت به آن معترض بوده و اعتراض دارند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>3) یكی دیگر از معایب مالیات های مستقیم "گریزپذیر بودن" آن است به طوری كه راه فرار از پرداخت مالیات وجود دارد ، مخصوصاً در مالیات بر ارث كه قانونگذار ضمانت اجرای دریافت مالیات را املاكی دانسته كه نقل و انتقال بر اساس تنظیم سند منتقل می شود لذا این امر باعث می شود كه مؤدی اموال خودش را به كسانی نقل و انتقال دهد كه نیاز به تنظیم سند نباشد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>4) مالیات<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مستقیم ، از جنبه استبدادی برخوردار است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پنجم)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>محاسن مالیات های غیر مستقیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>1)در مالیات غیر مستقیم ،دولت به شخص حقیقی یا حقوقی كه مالیات را از او وصول می كند اجازه می دهد مبلغی را كه به دولت پرداخته است از طریق افزایش قیمت محصولات یا خدمات خود به مصرف كننده یا استفاده كننده از خدمت منتقل نماید .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>2)وصول مالیات غیر مستقیم - با توجه به قابل انتقال بودن - براحتی صورت می گیرد و انگیزه فرار از پرداخت آن را از بین می برد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><B>ششم) معایب مالیات های غیر مستقیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>1) غیر عادلانه بودن آن (مخصوصا در صورت عدم نظارت كافی دولت) زیرا میزان آن با نظر مودی افزایش خواهد یافت و برمصرف كننده تحمیل می شود ؛<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>2) پراكندگی مقررات مالیات غیر مستقیم؛<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>3) عدم توقیف و تصرف دارایی های مؤدی توسط دولت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>هقتم)<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مالیات در قانون مالیات های مستقیم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 منابع مالیاتی را به دو قسم تقسیم نموده كه عبارتند از:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>1) <U>مالیات بر دارایی :</U> بر اساس اصلاحات صورت گرفته بر روی قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 منابع مالیات بردارایی عبارتند از : مالیات بر ارث و حق تمبر.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>2) <U>مالیات بر درآمد :</U> عبارتند از : مالیات بر درآمد املاك ، مالیات بر درآمد كشاورزی ، مالیات بر درآمد حقوق ، مالیات بر درآمد مشاغل ، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ، مالیات بر درآمد اتفاقی ، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #990000; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تذكر: هر ساله قانونگذار ممكن است بخشی از درآمد ها یا مشاغل را از پرداخت مالیات معاف كند ( مانند كشاورزی ). ولی مؤدی باید فرم های مالیاتی را طبق ضوابط تكمیل و به اداره دارایی تسلیم نماید تا بتواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود. متاسفانه این فرهنگ(ثبت امور مالی و تكمیل فرم های مالیاتی)در بخش كشاورزی انجام نمی شود كه باید به كمك نظام صنفی این فرهنگ در بین كشاورزان جاری شود تا حسابهای مالی در بخش كشاورزی از وضوح و شفافیت بیشتری برخوردار شود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بر اساس </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=FA>ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل،غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدورمجوز<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>فعالیت و ثبت در وزارت جهادكشاورزی، رسمیت می یابد. لذا نظامهای صنفی تشكیلاتی غیرانتفاعی می باشند كه مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی و سود آور نیستند و براساس ماده17 نظام نامه مالی تقسیم سود و سهام را ندارند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بر اساس </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=FA>ماده14 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی مصوب هیأت وزیران</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>،هیچ یك از وظایف هیأت مدیره نظام صنفی انتفاعی و درآمدزایی نمی باشد و تماماً آموزشی، فرهنگی و خدمت رسانی به قشر محروم كشاورز می باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بر اساس </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=FA>بند ی ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> " حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است" و همچنین تبصره 1این ماده "وجوهی كه از فعالیت های غیر انتفاعی به منظور پیشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی ، سمینارها ، نشر كتاب و نشریه های دوره ای و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی كشور بردرآمد هزینه آنها نظارت می كند ، از پرداخت مالیات معاف هستند". </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>لذا نظام صنفی كشاورزی كه وظیفه اصلی آن صدور پروانه فعالیت برای اعضا و همچنین ارائه خدمات حمایتی و آموزشی و دفاع از حقوق صنفی اعضا است از پرداخت مالیات معاف هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=FA>* با تشكر از مهندس سعید بهشتی، كارشناس دفتر امور تشكلهای كشاورزی</SPAN></B></P> text/html 2015-06-08T07:01:56+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی آشنایی با تشكل های كشاورزی http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/14 <P align=center><IMG style="WIDTH: 331px; HEIGHT: 276px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s3.picofile.com/file/8211102184/Keshavarzi_577.jpg" width=403 height=391></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>رویكردهای مشاركتی بخش كشاورزی با قالب های سنتی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی كشور درطی چند دهه اخیر متحول شده اند و بتدریج<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شاهد ظهور انواع تشكل های مردمی رسمی در قالب شركت های تعاونی، انجمن ها، صنف ها و... در بخش كشاورزی هستیم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>گستردگی و تنوع زیادی در تشكلهای بخش كشاورزی وجود دارد كه هركدام دارای ماهیت، كاركرد، ویژگی حقوقی، مأخذ قانونی، مرجع صدور مجوز، محل ثبت تشكل و... متفاوت می باشند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ازجمله تشكلهای موجود و فعال بخش كشاورزی و روستایی كشور در حال حاضر می توان به تعاونی های تولید كشاورزی، تعاونی های روستایی، تعاونی های كشاورزی، تشكلهای هماهنگی و حمایتی بخش كشاورزی ، تشكلهای خبرگان كشاورزی و اتحادیه های تعاونی ها در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>سطوح ملی، استانی و شهرستانی، تشكلهای صنفی، شركتهای سهامی زراعی، خانه كشاورز، شركتهای خدمات فنی و مهندسی كشاورزی و<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نظام صنفی كارهای كشاورزی اشاره داشت كه هركدام دارای اهداف و وظایف مخصوص به خود می باشند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شركتهای تعاونی(تحت پوشش قانون تعاون)<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شركت تعاونی شركتی است كه از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به منظور رفع نیازمندیهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاءاز طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصولی كه در قانون مصرح است، تشكیل می شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شركت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند :<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>الف- شركت تعاونی تولید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ب- شركت تعاونی توزیع<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در شركت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شركت های تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم عام و خاص تقسیم می شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تشكل خبرگان كشاورزی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تشكل خبرگان كشاورزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>یك سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است . این تشكل در سطح ملی تحت عنوان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>مجمع، در استان‌ها تحت نام كانون استانی و در شهرستان‌ها به عنوان انجمن سازماندهی شده است. مهمترین اهداف خبرگان كشاورزی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>عبارتند از:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ـ سازماندهی برگزیدگان و افراد مرجع محلی در كشاورزی كشور به منظور ایجاد تعامل و ارتباط مداوم (در سطوح شهرستان، استان و كشور) در راستای توسعه ظرفیت‌های اجتماعی، فنی، اقتصادی و تكنولوژیك در بخش كشاروزی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ـ فراهم آوردن بستر مناسب برای ارتقای سطح دانش تولیدكنندگان، از طریق انتقال روش‌ها و شیوه‌های جدید و كارآمد و تجارب ملی و بین‌المللی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ـ توسعه توانایی‌ها و بهبود مدیریت بخش كشاورزی، از طریق گسترش تشكل‌های تولیدی، خدماتی، آموزشی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ـ ایجاد شرایط مساعد برای حمایت‌از تولیدكنندگان و بهره‌برداران بخش كشاورزی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 445px; HEIGHT: 346px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s6.picofile.com/file/8211103350/IRAN1.jpg" width=511 height=467><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تشكل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تشكل هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش كشاورزی یك تشكل غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و همانند تشكل خبرگان كشاورزی در مرکز تحت عنوان مجمع و در استانها و شهرستانها به ترتیب تحت عنوان كانون و انجمن سازماندهی گردیده است. از اهم وظایف این تشكل می توان به مواد زیر اشاره داشت: <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- حمایت و تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی و بهره‌گیری از مکانیزم‌های مناسب جهت توسعه و ارتقا‌‌ء کیفی و کمی و تقویت بنیه آنها در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- تدوین ضوابط و شرایط و معیارهای لازم به منظور حمایت‌های قانونی از تشکل‌های بخش کشاورزی و تلاش در رفع موانع موجود و تجهیز و راه‌ اندازی و فعال نمودن آنها <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- نهادینه کردن جایگاه تشکل های بخش کشاورزی و تاکید بر نقش این تشکل‌ها در رشد کشاورزی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به موقع و کافی در بین اعضا تشکل‌ها و اعتقادی نمودن تشکل‌ها برای اعضا به منظور پیشبرد اهداف حمایتی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- تلاش در جهت ایجاد استقلال در تشکل‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نظام صنفی كارهای كشاورزی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>با تصویب قانون «تاسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» در تیرماه سال 1380، زمینه لازم برای تدوین نظام صنفی كارهای كشاورزی فراهم شد در 17 مردادماه سال 1386 آیین‌نامه نظام صنفی كارهای كشاورزی تصویب و در 20 خرداد ماه سال 1387 برای اجرا به وزارتخانه های<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>جهاد كشاورزی، بازرگانی، دادگستری و كار ابلاغ شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اهم كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی به شرح زیر می باشند:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- هویت یافتن مشاغل بخش کشاورزی.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- ایجاد امكان در دفاع از حقوق و منافع صنفی كشاورزان.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- نظارت برفعالیتها و شناسایی ورسیدگی به تخلفات اعضاءصنف.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- ایجاد امكان در هماهنگی و ارتباط با سایر نهادهای مؤثر در فرآیند تولید تا فروش و بازار رسانی محصولات كشاورزی از جمله اتاقهای بازرگانی.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- دخالت درزمینه قیمت گذاری و تعیین نرخ های مصوب محصولات بخش كشاورزی.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- دفاع از حقوق و منافع صنفی اعضاء <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شركت های تعاونی تولید روستایی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تعاونی تولید نوعی نظام بهره برداری كشاورزی است. این نظام در شكل حقوقی یك تشكل اقتصادی تولیدی غیردولتی كه از مدیریتی نسبتاً علمی وتخصصی برخوردار است می باشد. در این تشكل با اتكا به نیروی مردمی (اعضاء) و با تصمیمات مشاركت جویانه از طریق مجامع عمومی و هیئت مدیره، ضمن حفظ اصل مالكیت فردی با انگیزه های فردی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>وخانوادگی تأسیس و فعالیت می نماید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بعد از اصلاحات ارضی سال 1341 برای رفع مشكل خردی و پراكندگی قطعات اراضی مزروعی و مسئله اعمال مدیریت صحیح و بكارگیری روشهای پیشرفته در آن زمان اقدام به تشكیل شركتهای تعاونی تولید روستایی شد. تا پایان سال 1391 تعداد تعاونیهای تولید روستایی به 1339 شركت رسیده است. در شركتهای تعاونی تولید كشاورزی سعی شده است با یكپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی حد و مرز زمین هر خانوار به عنوان جزئی از یك قطعه زمین بزرگ حفظ گردد. این امر امكان كاربرد روشها، فنون و ابزار و ماشین آلات نوین، كاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با حفظ استقلال و انگیزه های فردی را فراهم می سازد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تعاونی های روستایی <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>شبكه گسترده تعاونیهای روستایی دارای 2795 شركت تعاونی روستایی با تعداد اعضای 4394514 نفر عضو می باشند كه به نوبه خود در تعداد 303اتحادیه شهرستانی سازماندهی شده اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>اتحادیه های تعاونی های روستایی شهرستانی در سطح هر استان تشكیل اتحادیه استانی را داده اند، تعداد این اتحادیه ها در حال حاضر 30 اتحادیه استانی می باشد. تعاونیهای روستایی چند منظوره بوده و به فعالیتهای مختلف خدماتی، تولیدی، بازرگانی و ترویجی می پردازند.. توزیع وامهای معیشتی به اعضاء ، توزیع سوخت، توزیع كود شیمیایی و سایر نهاده های كشاورزی نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین آلات كشاورزی و قطعات یدكی آنها،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>توزیع كلیه كالاهای كوپنی روستاییان نظیر برنج،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>روغن نباتی،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>قندوشكر، آرد و همچنین خرید تضمینی محصولات كشاورزی به میزان قابل توجهی از طریق این تعاونیها صورت می پذیرد. علاوه بر آن خرید وفروش محصولات غیر تضمینی وتهیه وتدارك كالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز روستاییان در بیش از یازده هزار فروشگاه تعاونی این شركتها صورت می گیرد. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>تعاونی های كشاورزی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به منظور پاسخگویی به نیازهای تخصصی كشاورزان ، سازمان مركزی تعاون روستایی ایران از سال 1364 اقدام به تأسیس و توسعه تشكلهای تخصصی تحت عنوان شركتهای تعاونی كشاورزی نمود و تا کنون تعداد این تعاونیها به<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>2051 شركت رسیده است كه با تعداد 1134128 نفر عضو در زمینه توسعه كشاورزی فعالیت دارند. برای هماهنگی بیشتر بین شركتهای تعاونی كشاورزی وتأمین نیازمندیهای مشترك آنها تعداد 104 اتحادیه تعاونی كشاورزی نیز تأسیس گردیده است . تعاونیهای كشاورزی در زمینه های مختلف تولیدی، فرآوری و خدماتی فعالیت می نمایند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>این تعاونیها شامل تعاونی مرغداران ، دامداران ، گندم كاران ، باغداران ، زیتون كاران ، بادام كاران ، زنبورداران، مرتعداران ، كمباین داران ، مكانیزاسیون ، گل و گیاه ، زعفران كاران ، سیب زمینی كاران ، پسته كاران ، چای كاران، نوغان داران و سایر تعاونیها می باشد كه فعالیتهای مختلفی را حسب ضرورت و نیاز جوامع روستایی بعهده گرفته اند.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>خانه کشاورز<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>هدف خانه كشاورز سازماندهی و هماهنگ نمودن كشاورزان سراسر كشور به منظور حمایت و احقاق حقوق حقه انسانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی كشاورزان ایران می‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اركان خانه عبارتند از : <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>1ـ كنگره 2ـ شورا 3ـ دبیركل 4ـ دفتر سیاسی 5 ـ بازرسان 6 ـ هیأت‌های اجرایی استان ، شهرستان و دهستان.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>برخی اهداف ذكر شده خانه كشاورز در مرامنامه این خانه عبارنتد از:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- تلاش خانه كشاورز در راستای توسعه سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران به ویژه بخش كشاورزی در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- تاكید بر ضرورت قانون گذاری و قانونمندی در جهت جلوگیری از تجاوز به اراضی كشاورزی و ممانعت از استفاده های نادرست از منابع طبیعی در راستای تامین عدالت اجتماعی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- تبدیل كشاورزی سنتی به كشاورزی پیشرفته و پایدار با استفاده از فن آوری نوین مناسب و كاربرد منطقی نهاده های كشاورزی و افزایش بهره وری آنها با توجه با جایگاه محوری بخش كشاورزی در برنامه های توسعه همه جانبه كشور <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- تلاش در جهت كمك به تدوین قوانین كارآمد در بخش كشاورزی و همچنین تدوین سیاستهای كشت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>منطقه ای و برنامه ریزی كشت ملی با توجه به بازارهای ملی و بین المللی و ظرفیتهای فرآوری، نگهداری و تجاری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- تلاش در جهت گسترش فرهنگ و ساز و كارهای كاهش ضایعات محصولات كشاورزی در تمام مراحل فرآیند تولید تا مصرف<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شركت های سهامی زراعی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در اجرای قانون شركتهای سهامی زراعی و با توجه به اساسنامه مربوط طی سالهای 1347 تا 1356 ، 93 شركت سهامی زراعی تشكیل گردید كه در جریان انقلاب اكثر آنها كه هنوز نهادینه نشده بودند منحل و تعدادی نیز در سالهای بعد به شركتهای منحل شده پیوستند، بطوریكه بعد از انقلاب تنها 4 شركت باقی ماندند. در حال حاضر 30شركت سهامی زراعی در كشور فعالیت دارند. اهم اهداف تشكیل شركتهای سهامی زراعی را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- توسعه مكانیزاسیون كشاورزی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- جلوگیری ازخرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات كوچك غیراقتصادی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- افزایش راندمان آبیاری با استفاده از كشت های یكپارچه<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- ممانعت از تبدیل اراضی كشاورزی برای فعالیت های غیرتولیدی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- استفاده از امكانات بالقوه موجود در توسعه اقتصادی حوزه عمل این شركت ها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- افزایش سطح زیركشت و افزایش تولید در واحد سطح ، نگهداری و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی ، آب وخاك <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- جذب نیروی انسانی فعال منطقه از طریق ایجاد و توسعه فعالیت های جانبی <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- توسعه آموزش و بهبود مهارت ها و ارتقاء فرهنگ كار جمعی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>انجمن صنفی (سندیكای) كارفرمایی <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در اجرای مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و كانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ انجمن های صنفی تشكیل می‌گردد .بخشی از اهداف این انجمنها عبارتند از:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>• كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>• همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی مربوط به وظایف انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>• حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>• خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>• شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارگری ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای كارفرمایی .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>• پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شرکتهای مشاوره و توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>موضوع كلی فعالیت این شرکتها عبارت است از توسعه کارآفرینی و ارائه خدمات آموزشی، ترویجی، فنی و مهندسی، سرمایه گذاری و اطلاع رسانی، بررسی، ارائه طریق، راهنمایی و پیگیری مشاوره ای شغلی بخش کشاورزی و رشته های مرتبط و صاحبان حرف.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>هدف از تشکیل و فعالیت این شرکتها ایجاد اشتغال مولد، ارتقای سطح دانش کارآفرینان، گسترش فنّاوریهای نوین و ارائه خدمات تخصصی در بخش کشاورزی از طریق حمایت از کارآفرینان می باشد. حداقل60 درصد اعضاء هیأت مدیره این شرکتها باید از اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>* مهندس علی شفیعی علویجه - رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها و نظام صنفی دفتر امور تشكلهای كشاورزی</SPAN></P> text/html 2015-04-03T07:46:20+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی جلسه یک ابزار مهم برای هماهنگی، تصمیم گیری و انجام بهتر امور است http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/2 <P align=center><IMG style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 309px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s6.picofile.com/file/8224128700/jalase_nsk.JPG" width=641 height=273></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>افرادی كه به عنوان اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل یا دبیر اجرایی در تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی برگزیده شده اند تعهد و وظیفه سنگینی را برای انجام وظایف و دستیابی به اهداف مورد نظر آن تشكل دارند. این افراد لازم است خود را مجهز به آگاهیها و اطلاعات لازم نمایند تا بتوانند از عهده این رسالت برآیند. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>برگزاری جلسات</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA> عموماً یكی از ابزارهای مهم و جدایی ناپذیر برای انجام بهتر وظایف، اداره مؤثر تشكل، پیشبرد كارها، مشاركت افراد در مسیر موفقیت، همدلی، ایجاد فرصت برای ابراز نظرها، بهره مندی از خردجمعی، ارائه راهكارهای مناسب و بررسی نقاط ضعف و قوت و همچنین ایجاد فضای بسیار مناسبی برای خلق ایده ها و نگرشهای جدید و تصمیم گیریهای مناسب تر و بهتر می باشد. درصورتی كه بتوان از این جلسات به نحو مؤثر بهره برداری كرد قطعاً شما به اهداف مورد نظر نزدیك و در غیر این صورت با برگزاری جلسات نه تنها موارد فوق بدست نمی آید بلكه جلسه، فضایی جهت بیهوده گویی بعضی افراد شده و درنهایت نه تنها موارد حقیقی از دست می رود بلكه باعث از بین رفتن هزینه های گزاف كه مهم ترین آن وقت باارزش و گرانبهای شركت كنندگان است خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>&nbsp;جلسه یك ابزار مهم برای انجام بهتر امور است. كارآیی مناسب و مؤثر این ابزار در صورتی محقق می شود كه از نحوه برگزاری و مدیریت آن آگاهی و اطلاع داشته باشیم امید است این مجموعه مطالب ارائه شده بتواند شما را در این امر یاری دهد و مقدمه ای برای كسب اطلاعات بیشتر در این زمینه باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>برخی ویژگیهای یك جلسه خوب </SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; اهداف جلسه حتماً مشخص شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستور جلسه قبل از جلسه تنظیم و نهایی شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد شركت كنندگان در جلسه محدود باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; محور بحث ها بر موضوعات دستورجلسه متمركز باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان اتمام جلسه مشخص باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; اجرای جلسه بدون وقفه باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای جلسه مكان مناسب انتخاب شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمع بندی و نتیجه گیری نهایی حتماً صورت گیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA>-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترجیحاً وقت جلسه بعدی تعیین شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=right> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG><A title="" href="http://s1.picofile.com/file/7542737632/modiriat_jalasat.pdf.html" target=""><STRONG><FONT color=#cc0000 size=2>لینک دانلود متن</FONT></STRONG></A></STRONG></P> text/html 2014-03-03T08:26:03+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی دانستنیهای نظام نامه اداری و مالی نظام صنفی کشاورزی: آشنایی با اسناد و دفاتر حسابداری http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/11 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://www.8pic.ir/images/27171671220939057711.jpg"></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#660000 size=2><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7600759993/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target=""><STRONG><FONT color=#660000 size=2>دانلود</FONT></STRONG></A></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 303.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang=AR-SA>یكی از مسائل مهم كه در تشكل ها و به ویژه نظامهای صنفی کشاورزی لازم است مورد توجه و دقت قرار گیرد مسأله رسیدگی به امور مالی و حسابداری دریافتها و پرداختها می باشد؛ متأسفانه این امر تابحال كمتر مورد توجه قرار گرفته است و ضمن آن که باعث بروز مشكلات عدیده ای برای آن تشكل شده، كم شدن اعتماد و اطمینان اعضای تشكل را نیز در پی داشته است.</SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 303.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 303.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang=AR-SA>از مسائل مهم مورد توجه در این خصوص<B> آشنایی خزانه داران، دبیران اجرایی و همچنین بازرسان تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی </B>با انواع اسناد و دفاترحسابداری است كه تلاش گردیده در نشریه آموزشی ترویجی</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #660000; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang=AR-SA> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #660000; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang=AR-SA>" آشنایی با اسناد و دفاتر حسابداری"</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #660000; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انواع مهم اسناد و مدارک حسابداری </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>از جمله </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اسناد مثبته، سندحسابداری، دفتر روزنامه، دفترکل، دفترمعین، ترازآزمایشی، صورتحساب سود و زیان، صورتحساب سرمایه و تراز نامه</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt" lang=AR-SA>مورد توجه قرار گیرند.</SPAN><SPAN style="COLOR: #333333; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 303.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="COLOR: #333333; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 303.3pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مطالعه دقیق این نشریه به تمامی دست اندركارن نظامهای صنفی و تشكلهای كشاورزی توصیه می شود. این نشریه همچنین به پرسشهای مختلف در باره برخی مفاهیم مندرج در کتاب " نظام نامه اداری و مالی نظام صنفی کشاورزی" نیز پاسخ ارائه می دهد.</SPAN></P> text/html 2014-01-21T11:15:32+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی هنر و فنون مذاکره در سازمانهای دولتی و تشکلهای غیر دولتی http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/12 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://www.8pic.ir/images/71953023367054376776.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>هر روز که می گذرد دامنۀ ارتباطات من و شما و مؤسسه و مجموعه كاری ما با «دیگران» گسترده تر و پیچیده تر می شود. اگر بخواهیم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>این همه ارتباطات گسترده و پیچیده را بخوبی اداره کنیم باید ابزار آن را بلد باشیم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ابزار این کار «مذاکره » است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ارتقای قدرت مذاکره و مهارت چانه‌زنی یكی از نیازهای تشکل‌های اجتماعی نظیر </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>NGO</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها و نظام‌های صنفی كشاورزی است. در نتیجه آگاهی یابی از اصول و فنون مذاكره در جهت رفع مسائل به شیوه صحیح و اصولی بعنوان یك ضرورت می تواند مطرح باشد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در اینجا و در چند بخش مطلبی با عنوان " هنر و فنون مذاکره در سازمانهای دولتی و تشکلهای غیر دولتی" كه در دفتر امور تشكل های كشاورزی تهیه و تنظیم یافته است ارائه می شود و امید است مورد استفاده و عمل قرار گیرد.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>...............................<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مقدمه<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مذاكره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مهم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ترین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>رایج</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ترین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وسیله</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برقراری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ارتباط</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>انسان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>هاست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اولین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تجربه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>انسان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برای مذاكره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>خانواده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>آغاز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>جامعه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>جهانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ختم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>انسان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>هم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مذاكره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>كنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>با دیگران</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>رسیدن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نیازهای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>خود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>عبارت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دیگر،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>منافع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مشروع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>خود،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>توافق</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برسند.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ورودسازمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>قبیل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شركت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بانك</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مؤسسات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دولتی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شهرداری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> ... </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مذاكرات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>انسان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>جدی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وسرنوشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سازتر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>آشنایی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نهایتاً</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سلطه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>فنون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مذاكره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>انسان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ها</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>توانایی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مجهز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>كند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>جریان ارتباطات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دیگران،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>هر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سطحی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>توافقی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>معقول،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>منطقی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>منصفانه،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>قابل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دوام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سریع</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>یابند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-layout-grid-align: none" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>هر روز که می گذرد دامنۀ ارتباطات من و شما ، شرکت ما ، سازمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ما ، مؤسسۀ ما ، دولت ما با «دیگران» گسترده تر و پیچیده تر می شود. اگر بخواهیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>این همه ارتباطات گسترده و پیچیده را بخوبی اداره کنیم باید ابزار آن را بلد باشیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ابزار این کار «مذاکره » است . به عبارت دیگر، زندگی همه در ارتباط با دیگران</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>خلاصه می شود و این ارتباط مادام العمر است . بنابراین اگر روی خودمان سرمایه گذاری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>کنیم و مذاکرۀ خوب ، علمی ، منطقی و اصولی یاد بگیریم و اجرا کنیم، این نوع سرمایه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>گذاری برعکس هر نوع سرمایه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>گذاری اقتصادی در تمام عمر ما را بهره مند می سازد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مذاکره، دامنۀ وسیع و گسترده ای دارد . از مذاکره در داخل منزل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>با همسر و فرزندان بالغ شروع می شود. در خارج از منزل به مذاکرات شخصی مانند خرید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و فروش ، استخدام ، گسترش پیدا می کند و به سمت مذاکره در داخل شرکت ، سازمان و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مؤسسه ای که به آن وابسته است کشانده می شود و به مذاکره از طرف شرکت و سازمان و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مؤسسه با شرکت ها و سازمان های دیگر نهایتاً به مذاکرات فرامرزی و بین المللی و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>خارجی منتهی می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>چرا انسان ها با یکدیگر در سطوح مختلف و جایگاه های متفاوت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مذاکره می کنند؟ انگیزه، هدف و رسالت هر نوع مذاکره از ابتدایی ترین سطح، یعنی در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>زندگی خانوادگی ، تا بالاترین و پیشرفته ترین حد یعنی« مذاکرات بین المللی» این است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>که با دیگران برای تأمین نیازهای خود به سخن دیگر ، منافع مشروع خود به توافق</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برسند. در مراحل پیشرفته تر و مهم تر این توافق ها را در قالب متونی تحت عنوان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>قرارداد یا موافقت نامه یا پیمان یا کنوانسیون و یا پادمان و امثال آن درج و امضاء</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>کرده و رسمیت بخشند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مدیران موسسات، زمان و کوشش بسیاری را صرف مذاکره می کنند، اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به درستی می دانند.از این رو، بسیاری از مدیران حرفه ای نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای مذاکره‌ها هستند. مذاکره یک فرایند بسیار پویا، و نه یک جریان ایستا، است. یعنی از زمان شروع تا پایان مذاکره، فرایند مذاکره در معرض ارزیابی و تغییر است. حتی پیش از هر کنش و واکنشی ، دو طرف، جداگانه به بر آورد نیازها، علاقه ها و هدف ها می‌پردازند تا موقعیت خود و طرف مقابل را بسنجند. معمولا طی تعاملاتی که در مذاکره پیش می‌آید، این ارزیابی ها و بر آوردها در معرض تغییر و تحول اند. اطلاعات جدیدی که می رسند، باید ارزیابی و طبقه بندی شوند این پویایی و ماهیت تغییر پذیر گفت‌وگو است که سبب پیچیدگی و دشواری می شود. توجه به مذاکره و دیدن آن به صورت فرایندی پویا از تبادل کنترل شده اطلاعات، بر تأثیرهای مثبت مذاکره‌کننده می افزاید و مخاطره‌های ناشی از نقص و خلل در گرد آوری ، پنهان سازی، افشا یا توجه کامل به اطلاعات را به حداقل می‌رساند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.8pic.ir/images/34272271500815390741.jpg"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تعریف مذاکره<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برای مذاکره در کتاب ها ومقالات تعریف های مختلفی ذکر شده است .به طور کلی می توان گفت که به دلیل تنوع در ارتباطات میان افراد تعریف های متعددی برای مذاکره ارائه شده است .در این جا به بیان تعدادی ازتعاریف مذاکره می پردازیم:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>1 – مذاکره نوعی ابزار ارتباطی بین دو طرف است که به منظور نیل به توافق در باره منافع مشترک و در عین حال متضاد به کار گرفته می شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>2 - مذاکره نوعی ابزار ارتباطی بین دو طرف برای نیل به توافق پیرامون نیازها و نظرات متفاوت است. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>3 – مذاکره یک ابزار اساسی است تا شما آنچه را که می خواهیداز دیگران به دست اورید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>4 – مذاکره فرایند دست یابی به تصمیم مشترک از طریق مفاهمه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>راهبردهای اساسی درمذاکره:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>راهبردهای مذاکره را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اول: برد – برد؛ <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>دوم برد – باخت <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سوم : باخت -&nbsp; باخت.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در استراتژی اول ،فرایند مذاکره به نحوی طی می شود که هر دو طرف از نتایج آن منتفع شوند و خود را برنده مذاکره تلقی نمایند.در استراتژی دوم ،یکی از طرفین فرایند مذاکره از فرایند مذاکره بهره مند می شود اما طرف مقابل احساس خسران و زیان می کند .در استراتژی سوم ،هیچ یک از طرفین از انجام مذاکره نفعی نمی برد و در واقع هردوطرف احساس باخت می کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بهترین استراتژی مذاکره، استراتژی برد – برد است که البته خیلی هم آسان نیست فرایند مذاکره را به نحوی اداره نمود که طرفین برنده باشند ،به ویژه وقتی که وضعیت بحرانی شود و حساسیت نسبت به موضوع افزایش یابد وطرفین به جای برخورد عقلایی ومنطقی با موضوع به نحو احساسی برخورد کنند.در این استراتژی طرفین به نیازهای یکدیگر توجه دارند ودر کلیه مراحل مذاکره به این نکته عنایت دارند که این توافق چه نفعی برای طرف مقابل در پی خواهد داشت .البته ممکن است این سوال مطرح شود که اگر ما در مذاکره برنده باشیم استراتژی برد – باخت ،خیلی هم چیز بدی نیست و تا وقتی که منافع ما تامین باشد بردن یا باختن طرف مقال چندان اهمیتی برای ما نخواهد داشت.در پاسخ به این پرسش می توان گفت که بازنده ،بیکار نخواهد نشست و در فکر تلافی وجبران خسارت خود خواهد بود و این تلافی ها ممکن است برد موقت ما را به باخت دائم مبدل&nbsp; سازد. به عنوان مثال می توان به اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک هوایی اشاره کرد که در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا اتفاق افتاد .برخورد ریگان با اعتصاب کنندگان به گونه ای بود که منجر به شکست اعتصاب گردید و نتیجه به نفع ریگان اعلام شد اما این برد اولیه در نهایت به باخت تبدیل شد.در پی اعتصاب این افراد،کارگران زیادی شغلشان را از دست دادند و اتحادیه ای که در ان عضویت داشتند ،منحل شد و مردم از دریافت خدمات به موقع محروم شدند و بدیهی است که در این میان نمی توان ریگان را یک برنده به حساب آورد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.8pic.ir/images/33525918766309977939.jpg"><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مراحل مذاکره<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>1 – ایجاد رابطه<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نخستین قدم در مذاکره ،رابطه سازی بین طرفین مذاکره است.در فرهنگ های مختلف برای این مرحله از مذاکره امتیازهای متفاوتی در نظر گرفته می شود.مثلا ژاپنی ها برای برقراری رابطه اولیه نسبت به آمریکایی ها اهمیت زیادی قائل هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>2 – تبادل اطلاعات<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>کسب اطلاعات در مورد مذاکره به ما کمک می کند با قدرت بیشتری به فرایند مذاکره وارد شویم.هر قدر قبل از نشستن بر سر میز مذاکره ،اطلاعات ببیشتری درباره سازمان و نحوه مدیریت طرف مذاکره، انگیزه طرف مذاکره ،میزان قدرت فرد مذاکره کننده در مورد سازمان متبوعش،تغییرات اخیر در سازمان وی وتحوات احتمالی آتی قابل پیش بینی ،معیارهای اقتصادی وسایر معیارهای مرتبط با ماهیت موضوع مذاکره به دست آوریم،سهم ما درسایر موارد مذاکره بیشترمی شود.فقدان اطلاعات در مذاکره سبب ضعف ما خواهد شدو گاهی نیز به از دست رفتن منافع حیاتی ما منجر می شود.به طور کلی منظور از تبادل اطلاعات عبارت است از بیان وضعیت و نیازهای یک طرف و درک وضعیت ونیازهای طرف مقابل.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>3 – ترغیب <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ترغیب عبارت است از اعمال نفوذ بر فرد یا گروه به منظور انجام دادن یک کار خاص .در ترغیب طرفین سعی می کنند نظرات خود به طرف مقابل ،بقبولانند و در او نفوذ کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>4 – توافق<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مرحله نهایی مذاکره توافق واحتمالا عقد قرارداد است .موفقیت در این مرحله به معنای پایان موفقیت آمیز مذاکره است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>فرایند مذاکره<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مذاکره از پنج مرحله تشکیل شده است:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>1. تدارک و برنامه ریزی:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> پیش از شروع مذاکره باید این نکته ها را روشن کرد: ماهیت تعارض و اختلاف چیست؟ چه عواملی موجب بروز این اختلاف شده است؟ چه کسانی درگیرند و چه پنداشت یا برداشتی از مسئله مورد اختلاف دارند؟مقصود شما از مذاکره چیست؟چه هدفهایی دارید؟ برای تدوین استراتژی مورد نظر از اطلاعات جمع آوری شده استفاده کنید .همانند استاد شطرنج باید بدانید که در برابر هر حرکت طرف مقابل، چه حرکتی را باید انجام دهید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>2. تنظیم تاکتیک مذاکره:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> پس از ارائه استراتژی (تدارک و برنامه ریزی) این آمادگی را دارید که برای خود و طرف مقابل ضوابطی را تعیین کنید.آن مقررات از این قرار است:چه کسی یا کسانی مذاکره انجام خواهند داد؟در کجا باید این مذاکره‌ها انجام شود؟محدودیت زمان چقدر است؟کدام مسئله (یا مسائل)دامنه مذاکره‌ها را محدود می‌سازند؟اگر به بن بست رسیدید، چه باید بکنید؟در این مرحله،طرفهای مذاکره پیشنهادهای نخستین را ارائه خواهند داد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>3.توضیح و توجیه:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> پس از اعلام موضع اولیه،شما و طرف مذاکره باید تقاضای اصلی را توضیح داده، آن را توجیه کنید.در این مرحله الزامی به برخورد و رویارویی نیست،زیرا در این مرحله طرفهای مذاکره به فرصتی دست می یابند تا با خواسته های طرف دیگر بیشتر آشنا شوند ودر یابند که تقاضای آنها تا چه اندازه اهمیت دارد.در این مرحله باید اسناد و مدارکی مبنی بر حقانیت درخواست و تقاضا ارائه کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>4.چانه زدن و حل مسئله:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> ماهیت مذاکره بر داد و ستد قرار دارد.تردیدی نیست که طرف های درگیرباید کوتاه بیایند تا زمینه توافق فراهم شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>5.تنظیم توافقنامه و اجرا: </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تنظیم توافقنامه، آخرین مرحله ای است که در فرایند مذاکره به اجرا در می آید.در این موافقتنامه باید راهها و شیوه های اجرایی و جزئیات که مورد توافق طرفین قرار گرفته، مشخص می شود. </SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><STRONG><EM><FONT size=1>ادامه دارد</FONT></EM></STRONG></SPAN></P> text/html 2013-04-09T07:31:13+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی بررسی تطبیقی تشكلهای كشاوزی http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/6 <P align=center><IMG style="WIDTH: 389px; HEIGHT: 187px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s6.picofile.com/file/8224134284/Tolerance_togather_hands_society.jpg" width=449 height=187></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.5pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رویكردهای مشاركتی بخش كشاورزی با قالب های سنتی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی كشور درطی چند دهه اخیر متحول شده اند و بتدریج<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شاهد ظهور انواع تشكل های مردمی رسمی در قالب شركت های تعاونی، انجمن ها، صنف ها و... در بخش كشاورزی هستیم در این راستا سیاست گزاران و برنامه ریزان بخش نیز تلاش های زیادی را برای توسعه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آنها در سالهای اخیر به عمل آورده اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 3.5pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.5pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>با راه اندازی و فعال شدن انواع تشكلها در بخش كشاورزی برای بسیاری از مدیران، كارشناسان، تشكلها ، بهره برداران و تولیدكنندگان بخش این ابهام پیش آمده كه این تنوع<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>باعث دوباره كاری و موازی كاری می شود و لذا <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>باعث گردیده با ظهور تشكلهای جدید تشكلهای قبلی مورد كم توجهی قرار گرفته و به تدریج رو به انحلال روند. این امر كه عمدتاً ناشی از عدم توجه به كاركردهای مختلف هر تشكل ، رقابت ناسالم و همچنین ناآكاهی تعدادی از مسئولان و كارشناسان دولتی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 3.5pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.5pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در حال حاضر به عنوان یكی از چالشها در توسعه فعالیت تشكلها محسوب می گردد. این امر باعث گردیده در میان جامعه بهره بردار و تولیدكننده بخش كشاورزی نیز دلسردی هایی را نسبت به تشكلها ایجاد و انگیزه آنها را برای همكاری و مشاركت از بین ببرد. با توجه به این مشكل این مقاله به بررسی تطبیقی و مقایسه ای بین انواع تشكلهای فعال و رسمی موجود در بخش كشاورزی می پردازد و امید می رود زمینه افزایش آگاهی لازم در این زمینه را فراهم آورد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=right> <P align=center>&nbsp;</P> <P></P><FONT size=1><STRONG><A title="" href="http://s1.picofile.com/file/7558023866/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.pdf.html" target=""> <P align=center><FONT size=1><STRONG>لینک دانلود متن</STRONG></FONT></P></A></STRONG></FONT> text/html 2013-04-06T07:13:35+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی آشنایی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/5 <P align=center><IMG style="WIDTH: 169px; HEIGHT: 203px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s6.picofile.com/file/8224132226/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" width=337 height=226></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>بیش از هفتاد سال از اجرای اولین طرحهای بیمه در ایران می گذرد ودر این مدت به تدریج گروههای مختلف ازجمله كارگران و كارمندان به صورت اجباری و در سالهای اخیر با گسترش بیمه های اجتماعی برخی از اقشار بصورت اختیاری به عضویت صندوقهای مختلف بیمه وبازنشستگی درآمده اند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>بررسی انجام شده نشان می دهد طی چند دهه فعالیت سازمانهای مسئول بیمه های اجتماعی علیرغم آنكه در بخش بازنشستگی حدود 65 درصد جمعیت كشور را تحت پوش قرار داده اند، روستائیان و عشایر كه بار اصلی تولید محصولات كشاورزی و دامی را بطور مستقیم و در بسیاری از كالاهای دیگر مورد نیاز جامعه بطور غیرمستقیم بر دوش می كشند از بیمه های اجتماعی که حق قانونی آنهاست و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی محق تر از بقیه اند، برخوردار نبوده اند. تا اینكه در سال 1384</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> صندوق<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بیمه‌ اجتماعی روستاییان و عشایر به استناد بند «د» و تبصره 2 از ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ماه 1383، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تشكیل گردید. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>براساس آیین‌نامه بیمه‌اجتماعی روستاییان و عشایر، این صندوق موظف گردید تا نسبت به تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی به مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید........</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P><STRONG><A title="" href="http://uplod.ir/hiz3g847dc8j/sandoog-e-bimeh001.pdf.htm" target=""> <P align=center><STRONG><FONT size=1>لینک دانلود متن</FONT></STRONG></P></A></STRONG> text/html 2013-04-04T06:59:20+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی آشنایی با بیمه محصولات كشاورزی http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/4 <P align=center><IMG style="WIDTH: 202px; HEIGHT: 262px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.8pic.ir/images/34382284267691500298.jpg" width=188 height=376></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تولید کشاورزی یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است. بلایای طبیعی، آفات نباتی،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انواع بیماری های گیاهی، تغییرات ناگهانی دما و بسیاری عوامل دیگر ممکن است خسارت زیادی به کشاورزان وارد کند. از آنجا که بخش مهمی از تولید کنندگان کشاورزی توان مالی محدودی دارند گاه حتی کمترین حادثه ممکن است آنها را از هستی ساقط کند و شرایط زندگی سختی را بر آنها تحمیل کند. بر این اساس بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم و مؤثر مواجه با این گونه تهدیدات طراحی و به اجرا گذاشته شده است. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>با استفاده از این ساز وکار می توان از طریق پس انداز های اندکی که انبوه کثیری از کشاورزان به عنوان حق بیمه می پردازند، خسارت وارد به کشاورزان را جبران کرد و امنیت بیشتری را برای عموم تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی فراهم آورد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 8.5pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>سابقه تشكیل صندوق </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بیمه محصولات كشاورزی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>‌به قانون </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بیمه محصولات كشاورزی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مصوب 1355 برمی گردد. در این قانون تصریح شده است <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>به منظور انجام بیمه انواع محصولات كشاورزی و اشجار، دامها، طیور، كرم ابریشم زنبور عسل و همچنین آبزیانی كه به طریق مصنوعی‌پرورش داده می‌شوند، شركت سهامی بیمه ایران موظف است صندوق ویژه‌ای به نام "‌صندوق بیمه كشاورزی" تشكیل دهد و طبق مقررات مربوط به‌خود اداره نماید. بعد از گذشت سالها از این امر صندوق بیمه محصولات كشاورزی در حال حاضر یكی از ......<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=right> <P align=center><A title="" href="http://s3.picofile.com/file/7558006555/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf.html" target=""><FONT size=1><STRONG>لینک دانلود متن </STRONG></FONT></A></P> text/html 2012-09-16T05:36:08+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی واكاوی تاریخی- نظری صنف ومروری بر كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی / بخش پنجم و پایانی http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/10 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://upload7.ir/images/28370395623173934531.jpg"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نظام صنفی كارهای كشاورزی و كاركردهای آن</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>امروزه كه مشاركت فعالانه مردم در همه مراحل برنامه‌های توسعه‌ای (برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا،‌ نظارت و ارزشیابی) مدنظر محققان، برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی كشور قرار گرفته‌است، برای دستیابی به حضور گسترده مردم در فرآیند برنامه‌ریزی، وجود قالب ساختاری مشخص و كارآ برای سازماندهی آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. از جمله این ساختارها و اشكال سازماندهی شده مردم، تشكلهای صنفی و حرفه‌ای هستند. علاوه بر این خود این سازمانها و تشكل‌ها نیازمند یك سری قوانین و مقرراتی هستند تا در سایه آن بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گرچه سابقه وجود و فعالیت این‌گونه سازمان‌ها در ایران از قدمت طولانی برخوردار است و بعضی از این سازمان‌ها در برهه‌ای از زمان توانسته‌اند در دفاع از منافع صنفی و حرفه‌ای خود بسیار مؤثر و مفید ظاهر شوند، ولی متاسفانه به دلایل گوناگون تشكل‌های اقتصادی به طور عام و تشكل‌های صنفی بطور خاص بشكل كارآ و مداوم فعال نبوده و همچنین در نیم قرن اخیر اصناف عموماً در مراكز شهری متشكل شده و فعالیت‌های غیركشاورزی را شامل نمی‌شدند.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>در واقع بخش كشاورزی به‌رغم سهم عمده‌ای كه در تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده داشت، فاقد تشكل صنفی یا مقررات نظام صنفی بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>در حال حاضر موضوع اصناف در فعالیت‌های كشاورزی كانون توجه صاحب‌نظران و متولیان امر توسعه روستایی است. براساس ماده 35 قانون تشكیل سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، تهیه و تدوین نظام صنفی كارهای كشاورزی در دستور كار وزارت جهادكشاورزی قرار گرفته است و پیرو ابلاغ آیین نامه نظام صنفی كارهای<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>كشاورزی(تصویب نامه شماره 40260/ت34274ك مورخ20/3/87) هیئت محترم دولت و به‌منظور سازماندهی صنفی شاغلین بخش كشاورزی، دفاع ازحقوق ومنافع اجتماعی وصنفی كشاورزان ،صدور مجوز فعالیت برای كشاورزان توسط نظام صنفی و نظارت برفعا لیت‌های شاغلین بخش كشاورزی مقدمات تشكیل نظام صنفی كارهای كشاورزی فراهم گردیده است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده برای استقرار نظام صنفی كارهای كشاورزی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پس از ابلاغ این مصوبه به وزارت جهاد‌كشاورزی اقدامات گوناگون و سامانمندی برای استقرار نظام صنفی كارهای كشاورزی صورت گرفت كه اهم آن عبارتند از:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- توجیه وتبیین موضوع برای كلیه معاونتها وموسسات وابسته درجلسات شورای هماهنگی با حضوركلیه مدیران ستادی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- توجیه وتبیین موضوع در جلسات شورای هماهنگی سازمان جهادكشاورزی 31 استان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- اطلاع رسانی به مردم وتولید كنندگان از طریق رسانه ها و جلسات حضوری و نشریات ترویجی ( در قالب شش عنوان فیلم تهیه و پخش از سیمای جمهوری اسلامی)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>- تشكیل هسته مركزی برای استقرار نظام صنفی دردفتر امور تشكلها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تشكیل شورای هماهنگی با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- چاپ ، تكثیر و توزیع آیین نامه اجرایی مصوب دولت و ارسال به استانها و شهرستانها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی واساسنامه تیپ نظام‌های صنفی بخش شهرستان و ابلاغ آن به استان‌ها برای تشكیل نظام صنفی بخش شهرستان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه و تدوین کتاب مشاغل بخش كشاورزی و ارسال آن به دفاتر ستادی و استانها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- شناسایی و كد گذاری مشاغل بخش كشاورزی با همكاری معاونتها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بر اساس نظام طبقه بندی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>ISIC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> ( كد كذاری 21 رقمی مشاغل)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه و ارسال آرم نظام صنفی شهرستان – مهر – سر برگها و نمونه پروانه تأسیس نظام به استانها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه و ارسال فرمت کارت اعضا و ارکان نظام صنفی شهرستانها و استانها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه و ارسال فرمت نصب تابلو نظام صنفی شهرستانها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تشكیل هیئت موسس و نظام صنفی بخش شهرستان در 378شهرستان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- هماهنگی با نمایندگان تام الاختیار معرفی شده توسط وزرای محترم دادگستری ، كارواموراجتماعی و بازرگانی برای استقرار نظامهای صنفی شهرستان </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- برگزاری 35 دوره آموزشی كددار برای مجریان و كارگزاران دراستانهای كشور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- اخذ مصوبه هیئت عالی نظارت بر اصناف كشور برای اساسنامه نظام صنفی شهرستان و همچنین دستوالعمل‌های اجرایی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه وارسال دستورالعمل ثبت نام كشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی بخش شهرستان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و صدور پروانه فعالیت برای هر كشاورز </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- برگزاری دوره آموزشی کد دار برای اعضاء هیئت مدیره نظام صنفی شهرستانها بمدت یك روز در 31استان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه وتدوین اساسنامه نظام صنفی استان وبرنامه ریزی برای تشکیل نظام صنفی استان وساختار ملی (بر اساس ماده 13 آئین نامه اجرایی)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- بررسی و تصویب اساسنامه نظام صنفی استان در مراجع حقوقی وزارت جهاد کشاورزی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تصویب اساسنامه نظام صنفی استان در کمیسون هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>– برنامه ریزی و هماهنگی و برگزاری جلسه با رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی در خصوص مسائل بانكی نظام صنفی کشاورزی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- برنامه ریزی و هماهنگی و برگزاری جلسه با سازمان تامین اجتماعی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی از مسائل مرتبط با نظام صنفی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- و...</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کارکردهای اصلی نظام صنفی کشاورزی<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نظام صنفی كارهای كشاورزی در همه سطوح ملی، استانی و شهرستانی مطابق مقررات و شیوه نامه‌های مصوب فعالیت خواهد‌كرد. در این میان علاوه بر وظایف و ماموریت‌های مصرع در آئین نامه اجرایی حاكم بر تشكیل نظام صنفی، در اساسنامه آنها نیز اهداف و وظایف متعدد و متنوعی برای تامین حقوق و منافع مادی و معنوی كشاورزان پیش بینی شده است كه نتایج عملیاتی شدن آنها كاركردهای نظام صنفی را تشكیل خواهد‌داد. با این حال تجزیه و تحلیل این ماموریت‌ها نشانگر كاركردهای زیر برای این نظام نوپا می‌باشد:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تسهیل ارتباط و تعامل بین بخش دولتی و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و ارتباط اعضاء تشکلها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- مشارکت نهادینه در تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به بخش کشاورزی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- پذیرش برخی از وظایف تصدی گری دولت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- افزایش زمینه تولید و بهبود کیفیت زندگی کشاورزان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- تعیین استانداردهای شغلی برای بهره برداران عضو تشكل صنفی بر اساس مقررات نظام صنفی كارهای كشاورزی و الزام افراد صنف به رعایت آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- هویت بخشیدن به مشاغل كشاورزی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- صدور پروانه فعالیت و بهره‌گیری از مزایای قانونی آن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- قابلیت نظارت بر نحوه تدوین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت براساس قانون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- حفظ حقوق اجتماعی و صنفی بر اساس شغل و نوع فعالیت</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- امكان ایجاد ظرفیت لازم برای به‌عهده گرفتن مسئولیت‌های غیر حاكمیتی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- امكان برخورد قانونی با متخلفان صنف و ابطال پروانه و معرفی به مراجع حقوقی و قانونی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- امكان انتقال مناسب خواست‌های حرفه‌ای و تخصصی اعضای صنف به سیاستگزاران و برنامه‌ریزان دولتی و مدیران اجرایی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- ایجاد زمینه مناسب برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب كه ضامن حقوق اعضای صنف می‌ باشد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- انتقال اطلاعات وتجارب تخصصی و ارتقای سطح دانش اعضای صنف</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- ارتقای كیفیت شغلی و اجتماعی تولید كنندگان وتوزیع كنندگان بخش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- آشنایی اعضای صنف با قوانین و مقررات حقوقی و اجتماعی و حقوق صنفی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- قابلیت و امكان پوشش تامین اجتماعی بهتر برای اعضا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>- و....<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>* منابع و ماخذ:</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1- آئین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی(1386). دفتر بسیج سازندگی و توسعه تشكلها، وزارت جهاد كشاورزی، تهران.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2- اساسنامه نظام صنفی كارهای كشاورزی شهرستان و استان(1388). دفتر بسیج سازندگی و توسعه تشكلها، وزارت جهاد كشاورزی، تهران.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>3ـ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>قانون نظام صنفی كشور(1382). وزارت بازرگانی، تهران.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>4ـ گروه تحقیق انجمن مدیریت ایران، اصناف و تشكل‌های صنفی، مجله مدیریت، شماره 5.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>5- پیگولوسكایا، ن و.دیگران(1354) «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم میلادی»، ترجمه كریم كشاورز، تهران. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>6ـ حسن شایگان(1378) نقش تاریخی اصناف در پیشرفت اقتصادی، نشریه اخبار.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>7ـ سیاوش مریدی و علیرضا نوروزی(1373) «فرهنگ اقتصادی»، موسسه كتاب پیشرو و انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>8ـ حمید‌ كرمی‌پور، «نقش تاریخی اصناف در جامعه ایران»، نشریه طبرستان شماره 1.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>9ـ نیكلاس آبركرامبی(1376) «فرهنگ جامعه شناسی»، ترجمه حسن پویان، انتشارات چاپخش، چاپ اول، تهران.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1 - </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>G.Sjoberg, The pre- Industrial city, Glecoe, 1965, p.45</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Encyclopedia of Britanica, E. Britanica Inc. , Vol. 20, 1998, p. 549</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>3-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Encyclopedia Intarnational, Grolier of Canada Limited, Vol, 8,1966,p.223</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>4-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Encyclopedia Amricana, Grolier Incor porated, vol. 13, 1998, P.577</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>5- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>David Cryslal, The Combridge Encyclopedia, Cambridge University Press, Forth Edition, 2000, P.490</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>6- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Encyclopedia of Iranica, Routledge and Kegan Paul, London, New yourk, Vol. 1, 1987, P.773</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN></P> text/html 2012-08-17T05:31:00+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی واكاوی تاریخی- نظری صنف ومروری بر كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی / بخش چهارم http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/9 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://upload7.ir/images/86408372638777229731.jpg"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG>4ـ دیدگاههای مربوط به كاركرد اصناف<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بسیاری از صاحبنظران كه به پیشینه و وضعیت گیلدها پرداخته‌اند، به كاركردهای متنوع این تشكل‌ها نیز اشاره كرده‌اند. «دبلیو. ام. فلور» از جمله این افراد است كه معتقد است تعداد واهمیت كاركردهای گیلدها متناسب با نوع گیلد و دوره‌ای كه در آن فعالیت می‌كرده، متنوع بوده و افزایش تعداد این كاركردها نشان‌دهنده قدرت و اعتبار گیلدها بوده‌است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از نظر فلور این كاركردها را می‌توان در دو مقوله تقسیم‌بندی كرد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>● كاركردهای انتسابی (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Ascribed functions</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>):</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>كه با طبیعت گیلدها در آمیخته است. مانند: كاركردهای مالی و اجرایی.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>● كاركردهای اكتسابی (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Aquired Functions</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>):</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>كه ضرورتاً گیلدها از آن برخوردار نیستند، اما ممكن است طی دوره‌ای از زمان چنین كاركردهایی را به‌دست آورده و عهده‌دار شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فلور همچنین به تشریح برخی كاركردهای اقتصادی واجتماعی گیلدها به استناد سابقه تاریخی آنها می‌پردازد. به نظر وی، برخی از عناصر اجتماعی حیات اشتراكی گیلد را امكانپذیر می‌ساخت چون گیلدها ذاتا از مقاومت و انسجام كمتر برخوردار بودند و این عناصر (با كاركرد اقتصادی و اجتماعی) بود كه به آنها انسجام بیشتری می‌بخشید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گیلدها بازارهای خاص خود را داشتند و در برخی موارد به‌خاطر دارایی و سرمایه مشتركشان، در جوار یكدیگر به فعالیت می‌پرداختند. آنها با یك مرجع و مكان مذهبی مرتبط بودند. در ایران اعضای این گیلدها اغلب از یك مسجد برای عبادت روزانه و شركت در فرایض دینی مشترك استفاده می‌كردند و همچنین پاتوق و قهوه‌خانه خاص و همیشگی خود را داشتند. گیلدها به ندرت برای ارائه كمك و مساعدتهای متقابل اقدام می‌كردند. با این حال، استثناءهایی نیز وجود داشت. مثلاً، گیلد نانوایان تهران در حدود سال 1865 میلادی(1234 شمسی)، صندوقی با هدف كمك به هم صنف‌هایی كه كسب و كارشان دچار مضیقه بود، داشتند. سایر گیلدها فاقد چنین صندوقهایی بودند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از دید فلور، اصناف دارای كاركردهای اقتصادی مهمی بودند. یكی از این كاركردها «تثبیت قیمت و استانداردسازی تولید ومهارت در فعالیت تولیدی» بود. براین اساس، اصناف غیر از كاركرد اقتصادی تولید و عرضه كالا، در تثبیت قیمت و استانداردسازی تولید ومهارت تولید، نقش پراهمیتی را ایفا می‌كردند كه مهمترین عامل ایفای چنین نقشی، حكومت بود. در واقع، بخشی از وظیفه حكومت شهر، ثابت نگهداشتن قیمت كالاهای تولیدی نظیر؛ نان، گوشت، چوب و علوفه بود. افزایش قیمت این كالاهای ضروری، احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی را در پی داشت. از این رو، كلانتر هرماه سران اصناف نانوایان، قصابان، بقالان، علوفه فروشان و زغال فروشان را ملاقات می‌كرد. آنان با همفكری یكدیگر، قیمت فروش تولیدات صنف‌شان را تثبیت می‌نمودند و لیست قیمت ماهانه توسط آنان تنظیم می‌گردید و به اطلاع عموم رسانده می‌شد. صنف‌هایی نظیر صنف نانوایان و قصابان، توانایی زیادی در كنترل قیمت كالاهایشان داشتند. رئیس صنف قصابان هر روز تصمیم می‌گرفت كه چند راس گاو وگوسفند باید در كشتارگاه ذبح گردد. در این مكان بود كه گوشت‌ها مهر می‌خورد تا قصابان غیرقانونی به راحتی قابل شناسایی باشند. مشابه این وضع در مورد صنف نانوایان وجود داشت كه براساس آن مقدار گندمی ‌كه باید آرد شده و هر روز پخت می‌شد، كنترل می‌گردید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>با این وضعیت، به‌دلیل اقداماتی نظیر احتكار گندم (آرد) و اتفاقات متعدد، این كنترل قیمت در عمل بطور قطع تحقق نمی‌یافت و از این رو، به‌طور كلی اصناف همیشه قادر به كنترل قیمت‌ها، كه معمولاً از خلال چانه‌زنی قطعیت می‌یافت، نبودند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در كنار این ناتوانی برای تثبیت حداقل قیمت‌ها، فقدان هرگونه تضمین یا كنترل استاندارد شغلی نیز مطرح بود. این نقص نتیجه عدم انسجام سازمانی(عرضی و طولی) اصناف بود. به همین خاطر، حكومت را بر آن می‌داشت تا بر سایر مقررات مربوط به قیمت كالاها نظارت كرده و رسیدگی كند و كیفیت تولیداتی را كه در معرض فروش گذاشته می‌شد، كنترل نماید. چنانكه در عهد صفویه این وظیفه توسط محتسب و بعدها توسط «داروغه بازار» نیز انجام می‌شد. چنین وظیفه‌ای در سال 1907 میلادی از سوی مجلس برعهده «نظمیه» نهاده شد.با این حال، نظارت و مقررات حكومتی نیز در این زمینه سُست و سهل انگارانه بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فلور همچنین به كاركرد سیاسی گیلدها یا اصناف در ایران اشاره كرده و آنها را بویژه در دوره قاجار دارای نقش و تاثیر زیادی می‌داند. او نیز همانند اغلب صاحبنظران بر این عقیده است كه در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران غیر از دوره قاجار، گیلدها قادر به تقویت موقعیت سیاسی و اقتصادی خود از طریق كنش‌های سیاسی نبودند. درجریان انقلاب مشروطه، گیلدها یكی از نیروها و قطب‌های سیاسی بودند اما آنها این قدرت را در جهت بهبود موقعیت و سازمان ضعیف خود به‌كار گرفتند. هنوز هم فقط با تعلق به یك گیلد بود كه پیشه‌وران می‌توانستند میزانی از امنیت، موقعیت و شأن اجتماعی را كسب نمایند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«پیگولوسیكایا» و سایر نویسندگان كتاب «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم میلادی»، در ارتباط با كاركرد اقتصادی و مدیریتی اصناف در ایران عهد باستان خاطر نشان می‌سازند كه در ایران قبل از اسلام، بنا به شواهد موجود، گروههایی از اصحاب حرف و پیشه‌وران وجود داشته‌اند كه نمایندگان یا رؤسای آنها با دستگاه حكومتی ارتباط داشته و در اداره امور بازارها و تنظیم و تولید و توزیع كالاها و خدمات، ایفای نقش می‌كرده‌اند. به عنوان مثال، صورت مجلس‌هایی كه از مجامع روحانیون، «نستوری» در عهد ساسانیان برجای مانده، نشان می‌دهد كه افرادی به نمایندگی از «پیشه‌وران عضو یك صنف یا رسته» در این مجامع حضور داشته‌اند. وجود عناوین «كدخدایان» یا اساس رؤسای برخی اصناف از قبیل، نقره سازان، جواهریان و.....جزء آنها در این اسناد، نشانگر وجود نوعی گروه‌بندی شغلی ـ حرفه‌ای در این دوران است. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«جی. شوبرگ»، ضمن اشاره به این كه گیلدها در جامعه ماقبل صنعتی نه ضرورتاً با زمینه فرهنگی خاص بلكه از لحاظ شكل بنیادی، پدیده‌ای جهانی هستند؛ كاركردهای زیر را برای این تشكل‌ها بر می‌شمارد: <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ تعلیم و آموزش حرفه‌ای.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ وضع قواعد گزینش و ورود افراد جدید به مشاغل.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ نظارت بركیفیت و ضوابط تخصصی استادكاری.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ همیاری و كمك متقابل.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ وظایف و كاركردهای آیینی و مذهبی.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ تلاش برای تامین تقاضاهای اقتصادی و سیاسی گیلد و اعضای گیلد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«گروه تحقیق انجمن مدیریت ایران» خاطر نشان می‌سازد كه گیلدها یا اصناف دارای یك نظام اخلاقی بودند كه نتیجه آن ایجاد كاركرد اجتماعی و اخلاقی در نزد آنان بود. یكی از موضوعات مهم در واقع از عناصر فرهنگ اداره اصناف، موضوع «فتوت» (به معنای كرم و جوانمردی) بود. فتوت را می‌توان پایه وظیفه اجتماعی و اخلاقی صنف نامید. اصناف از طریق نظام اخلاقی فتوت خود را به جامعه نزدیك می‌كردند و با تثبیت موجودیت و اقدامات خود به عنوان یك ارزش، برای خود امنیت فرهنگی كه امنیت پایداری (بخصوص در مقابل حكومت) بود، تدارك می‌دیدند. محل تجمع اهل فتوت غالباً كافه‌هایی ویژه بود، اعضای اصناف در این كافه‌ها با یكدیگر مشورت می‌كردند، جلسات خود را تشكیل می‌دادند، دستمزد كارگرانشان را پرداخت می‌كردند و مسائل اجتماعی صنف خود را مورد توجه و رسیدگی قرار می‌دادند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«حسن شایگان» بر برخی از كاركردهای اقتصادی گیلدهای اروپایی (بویژه انگلستان) اشاره كرده و برخی از مقررات و شگردهای آنها را در فعالیت اقتصادیشان متذكر می‌شود. وی می‌گوید كه اصناف اروپایی در سازمان دهی و تنظیم كار، تولیدات، سهمیه‌ها، میزان عرضه، تجدید قیمت‌ها و كیفیت و چگونگی رقابت در میان اعضای خود، اتخاذ تصمیم می‌كردند و دخالت و نظارت داشتند. حتی معرفی و عرضه تولیدات و كالاها و تكنولوژی جدید را در صورتی كه لازم می‌دیدند، به تاخیر می‌انداختند كه مبادا تقاضا برای كار كاهش یابد و دستمزدها افت كند. مثلاً دسترسی به بازار را به نحوی زیر كنترل داشتند كه به مثابه انحصار گرایانی كه هم منابع و عوامل تولید و هم بازارهای كالا را زیر عملیات خود داشتند، عمل می‌كردند. بخشی از این تدابیر بدان دلیل بود كه با رشد صنایع بزرگ و تمركز سرمایه و تكامل به سوی سرمایه‌داری در ابعاد گسترده، موجودیت خود آنها به مخاطره می‌افتاد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>كاركرد مدیریتی و قضایی (حل اختلاف) از جمله كاركردهای دیگر گیلدها یا اصناف است كه از سوی «جی.بلبترو ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>J. Bleibtreu</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» و همچنین «فلور» مورد اشاره واقع شده‌است. از نظر آنها سازمان درونی گیلد در دستان رئیس آن و استادكاران با نفوذ بود كه به عنوان ریش سفیدها یا بزرگان شناخته شده بودند. این افراد با یكدیگر بدنه حكومتی و مدیریتی گیلد را پدید آوردند و زمانی كه اختلافاتی به‌جود می‌آمد یا خلافی صورت گرفته بود كه باید مورد تنبیه واقع می‌شد، این بدنه، محكمه قانونی دایر می‌كرد و بدانها رسیدگی می‌نمود. رئیس گیلد به عناوین متعددی نظیر «كدخدا»، «بزرگ»، «رئیس»، «استادباشی» یا «واسطه صنف» شناخته می‌شد. رئیس گیلد به ندرت از مقام خود بركنار می‌شد مگر آن كه از سوی انتخاب كنندگان برعلیه وی اعتراض صورت می‌گرفت. معترضین می‌بایست اهمال یا اقدامات خلافكارانه وی را به اثبات می‌رساندند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>با تامل در دیدگاه‌های مربوط به گیلدها یا اصناف می‌توان دریافت كه این دیدگاه‌ها متناسب با شرایط زمانی و محیط پیرامون گیلدهای مورد بحث طرح شده‌اند. به دیگر سخن، گیلدها به عنوان پدیده‌هایی اجتماعی كه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارند، در هر مقطعی از تاریخ و در كنش و واكنش با عوامل محیطی پیرامون خود از نوعی دگرگونی درونی و تنوع ساختار و به تبع آنها از نقش‌ها، ویژگی‌ها و تاثیرات متعدد برخوردار گردیده‌اند. با این حال، باید اذعان داشت كه این تشكل‌ها متناسب با نیازها و خصایص مشترك میان جوامع، تشابهات بسیاری نیز با یكدیگر داشته‌اند.&nbsp;</SPAN></P> text/html 2012-07-07T09:50:37+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی واكاوی تاریخی- نظری صنف ومروری بر كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی/ بخش سوم http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/8 <P align=center><IMG style="WIDTH: 361px; HEIGHT: 259px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s6.picofile.com/file/8211097950/f0c439d2440c913146ef69396fb1.jpg" width=439 height=400></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2ـ دیدگاه‌های مربوط به ویژگی‌های اصناف<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>«جی. شوبرگ» مهمترین ویژگی گیلدها را چنین بر می‌شمارد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ گیلدها دارای فعالیت وحرفه انحصاری هستند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ مقرراتی برای انتخاب اعضای خود دارند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ جریان آموزش صرفاً در درون گیلدها اتفاق می‌افتد.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ گیلدها كانال‌هایی برای ابراز تقاضاها یا نیازهای سیاسی هستند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ گیلدها دارای كاركردهای اجتماعی هستند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گروه تحقیق انجمن مدیریت ایران، ویژگی‌های عمده اصناف و تشكل‌های صنفی در ایران در پیش از ظهور سازمان‌های مدرن را در موارد زیر خلاصه می‌نماید:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ هر گروه صنفی دارای تشكل خاص خود بودند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ آنها از قوانین و رفتارهایی خاص پیروی می‌كردند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ تربیت نیروی انسانی خود را، خود به عهده گرفته بودند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ دارای یك سیستم نظارت برای كنترل مهارت افراد بودند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ می‌توانستند خواسته‌های اعضای خود را به حكومت ابلاغ كنند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ اهمیت ویژه‌ای برای توسعه رفاه یكدیگر قائل بودند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ـ پیوندهای عمیقی میان آنها و مذهب وجود داشت.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ـ نوعی نظام انتخاب مبتنی بر استادی و سن (تجربه) در آنها حاكم بود كه از این طریق مدیریت آنها شكل می‌گرفت.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ـ ارتباط مالیاتی اعضای خود را با دولت كنترل می‌كردند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ـ گاه نقشی بسیار مهم در نهضت‌های سیاسی و مذهبی بازی می‌كردند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>حمید كرمی‌پور نیز ویژگی‌های عمده زیر را از قول صاحبنظران در مقاله خود برای اصناف بیان می‌دارد:</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ـ اصناف پیشه‌وری بطور كلی واحدهای محلی هستند كه به ندرت در سطح یك سرزمین عمل می‌كنند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ـ اصناف در محله‌های خاصی از شهر مستقر شده و تجمع می‌كنند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ـ سلسله مراتب داخلی اصناف كم و بیش شامل اصناف مختلف می‌باشد، زیرا همه اصناف از پایگاه اجتماعی یكسان برخوردارند.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ـ اصناف سازمان داخلی مخصوص به خود را دارند كه از سلسله مراتب مشخصی برخوردار است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3ـ دیدگاههای مربوط به ساختار درونی اصناف<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دیدگاه‌های موجود درباره گیلدها یا اصناف، در اغلب موارد به ساختار درونی وسلسله مراتب موجود در درون گیلدهای پیشه‌وری پرداخته‌‌اند كه در اینجا به چند مورد عمده اشاره می‌گردد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«ساموئل.ئی. گلاك» معتقد است، ساختار سازمانی گیلدهای پیشه‌وری منعكس كننده دغدغه‌های جوامع عهد قرون وسطی برای زندگی براساس «نظم طبیعی» امور بود. از نظر وی گیلدها ضرورتاً دارای سلسله مراتب تثبیت شده‌بودند. در هر نوع پیشه تحت پوشش گیلدها، استاد كارها (استاد باشی‌ها) دارای كارگاه خاص خود بوده و شاگردانی را تربیت می‌كردند كه به مدت چند سال و تا دست یافتن به سطح قابل قبولی از آموزش، با آنها قرارداد می‌بستند. شاگردان بعد از اتمام این دوره به مقام «صنعتگران» دست می‌یافتند. صنعتگر، پیشه‌ور ماهری بود كه در قبال دستمزد در كارگاه استاد، كار می‌كرد و این تنها راه جمع‌آوری سرمایه برای ایجاد یك كارگاه مستقل و مختص خودشان بود، گرچه در سلسله مراتب سخت گیلد، تنها برخی از آنان به عنوان استاد مجاز به این كار می‌شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG>مؤلفین دایره‌المعارف «بریتانیكا»</STRONG> نیز اذعان دارند كه ساختار درونی گیلدها (گیلدهای پیشه‌وری) در دوره قرون وسطی براساس شواهد موجود، شناخته شده‌است و این ساختار در مورد گیلدهای سراسر اروپا مشابه می‌باشد. در این گیلدها، اجتماعات اعضای گیلد از برخی قدرتهای قانونگذار برخوردار بودند، اما كنترل خط مشی گیلد در دست تعداد اندكی از مقامات رسمی (صاحب‌منصبان) و شورای مشاوران یا معاونان قرار داشت. گیلد تمایل داشت به صورت یك بدنه به شدت سلسله مراتبی ساختمند، برپایه سیستم كارآموزی استاد و شاگردی درآید. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در این ساختار، اعضای یك گیلد به سلسله مراتبی همچون؛ استادان، كارگران ماهر و شاگردان تقسیم می‌شدند. استاد، پیشه‌ور تثبیت شده‌ای از توانایی‌های مشخص بود كه شاگردانی را در اختیار داشت. شاگردان نیز پسر بچگانی بودند كه در اواخر دوره كودكی قرار داشته یا نوجوان و بالغ بودند. این افراد در خانواده استاد ساكن شده و توسط وی رموز كسب و كار را می‌آموختند. شاگردان از غذا، لباس، سرپناه و آموزش استاد بهره‌مند می‌شدند و در مقابل اینها، بدون این كه دستمزدی دریافت كنند، برای استاد كار می‌كردند. هر شاگرد بعد از اتمام یك دوره خدمت ثابت از<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>پنج تا نُه ساله تبدیل به یك كارگر ماهر می‌شد. بدین معنی كه، او به عنوان یك پیشه‌ور می‌توانست برای استادان متعدد كار كند و در قبال آن دستمزد دریافت نماید. هرگاه یك كارگر ماهر می‌توانست صلاحیت فنی و شاهكار خود را به اثبات برساند، ممكن بود در گیلد به پایگاه استادی ارتقاء یابد؛ جایی كه با بهره‌مندی از آن، می‌توانست كارگاه خود را دایر كرده و به نوبه خود شاگردانی را اجیر كند و آموزش دهد. استادان در هر گیلد پیشه‌وری ویژه، تمایل داشتند كه در<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چرخه درونی گیلد به مقام ریاست گیلد انتخاب شوند تا بدین طریق نه تنها صاحب صلاحیت فنی باشند، بلكه همچنین توانگری و موقعیت اجتماعی‌شان را ارتقاء دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«شاگردی» عنصری پایه‌ای در گیلد پیشه‌وری بشمار می‌رفت، زیرا تداوم فعالیت و سنت، نیروی كار را كه رفاه و موجودیت گیلد بدان وابسته بود، تامین می‌كرد. شاگردان در برخی پیشه‌ها از ارزش‌ بالایی برخوردار می‌شدند و خانواده‌ها برای به كارگیری فرزندانشان در آن پیشه‌ها می‌بایست مبلغ كلانی را به استاد پیشه مورد نظر می‌پرداختند تا فرزندان آنان را به شاگردی بپذیرد. در اغلب موارد شاگردان نسبت به فرزندان خود استاد و سایر خویشان وی از محدودیت در به كار گماری برخوردار بودند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«دبلیو. ام. فلور» با بررسی متون مختلف بویژه متون ایرانی درباره گیلدها و اصناف ایرانی و ساختار درونی آنها مباحثی را بیان داشته است. او عقیده دارد كه گیلدهای ایرانی بویژه در دوره صفوی از ساختار و سلسله مراتب كاملاً تثبیت شده‌ای برخوردار بودند. در این دوره هر حرفه و پیشه‌ای دارای گیلد خاص خود بود و هر گیلد توسط رئیس اداره می‌شد كه حداقل، با رأی دوسوم (چهاردانگ) استادان حرف تحت پوشش آن گیلد انتخاب می‌گردید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رئیس گیلد (كدخدا یا كلو) خود معمولاً فاقد كارگاه بود و از گیلدها عایدی دریافت می‌كرد. گرچه انتخاب رئیس به صورت دلخواه از میان قدیمی‌ترین و با تجربه‌ترین استادان گیلد انتخاب می‌شد، اما این كاركرد اغلب در عمل به صورت موروثی بود. كاركرد رئیس گیلد از سوی كلانتر شهر با حكمی كه تنظیم كرده و ردایی كه بدو می‌داد، تایید می‌گردید. كلانتر همچنین اسناد انتخاب كدخدا را بعد از این كه توسط دستیارش (نقیب) صحه گذاشته می‌شد، به رسمیت می‌شناخت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رهبران گیلدها بواسطه برخورداری از قدرت قضایی كه منبعث از اختلافات درونی گیلد و شكایات مشتریان از اعضای گیلد بود، دارای اقتدار بودند. بویژه رهبران آن دسته از گیلدهایی كه موظف به انجام بیگاری برای حكومت بودند، از اقتدار زیادی برخوردار بودند، زیرا آنان تعیین می‌كردند چه كسانی و به چه میزان باید دربیگاری شركت جویند. مخالفت در برابر رئیس گیلد و مشاوران وی (ریش سفیدها و سرجوخه‌ها) ممكن بود با عنوان عدم مشاركت در بیكاری به تنبیه منجر شود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>.</SPAN></P> text/html 2012-06-18T07:45:54+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی واكاوی تاریخی- نظری صنف ومروری بر كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی / بخش دوم http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/7 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://upload7.ir/images/11537380635368499137.jpg"></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مروری بر دیدگاههای نظری مرتبط<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تحلیل‌های موجود درباره اصناف از رویكردی چندگانه و تاریخی برخورداراست. اصناف(گیلد) را باید یك پدیده چندوجهی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) جهانی دانست كه در طول تاریخ از دگرگونی‌ها و تأثیرات درونی و بیرونی برخوردار شده و همین تحولات سبب ابراز تحلیل‌های متعدد از سوی صاحب‌نظران شده‌است. در یك تقسیم‌بندی كلی، دیدگاه‌های مربوط به گیلدها و اصناف را می‌توان درچند حوزه عمده قرار داد. بخشی از این دیدگاهها به «علل و شرایط پیدایش گیلدها»، برخی به «ویژگی‌های گیلدها»، تعدادی به «ساختار این تشكل‌ها» و بالاخره، بخشی نیز به «كاركردهای آنها» اشاره دارند. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1ـ دیدگاه‌های مربوط به پیدایش اصناف<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در این حوزه یكی از بارزترین دیدگاه‌ها مربوط به «دبلیو.ام. فلور ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>W.M. Floor</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» می‌باشد. فلور معتقد است، شكل‌گیری پیشه‌وران، حجره‌داران و بازرگانان در تشكل‌های جداگانه، مختص ایران یا كشورهای اسلامی نیست. چنین تشكل‌هایی برآیند طبیعی ساختار و نیازهای جوامع ماقبل صنعتی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وی عامل حكومت را از مهمترین عوامل در شكل‌گیری و رشد اصناف می‌داند. از دید فلور، حكومت در جامعه ماقبل صنعتی اساساً در زمینه جمع‌آوری مالیات، ارائه خدمات عمومی و برقراری قانون و نظم دخالت می‌كرد. به منظور برقراری نظم و امنیت و بنابراین اطمینان از جمع‌آوری مالیات، حكومت ناگزیر از سازماندهی حیات اقتصادی بود. نماد این اقدام در فرهنگ اسلامی وجود مقامی با عنوان «محتسب» بود. حكومت برای این كه به حد كفایت به اجرای قواعد مقررات خود دست یابد، برخی از گروه‌های اقتصادی ـ اجتماعی را كه از ویژگی‌ها و منافع مشتركی برخوردار بودند، از یكدیگر منفك و سازماندهی می‌كرد و سپس این اجازه را به آنها می‌داد كه امور مربوط به خود را زیر یك سری شرایط، كه در عین حال حقوق آنها را محفوظ می‌داشت، تنظیم و رتق و فتق نمایند. این گروه‌ها تحت نظر حكومت و به صورت ساختاری متشكل فعالیت می‌كردند. به عنوان مثال، حكومت به‌جای این كه با تك تك این پیشه‌وران و عاملان اقتصادی ارتباط یافته و اهداف خود را پیاده سازد، با نماینده این گروه‌ها ارتباط برقرار می‌كرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>میزان دخالت حكومت در امور مربوط به اصناف، بسته به امنیت و ثبات درونی حكومت و تدابیر آن متنوع بود. این افزایش نقش حكومت در امور گیلدها با این واقعیت تقویت می‌شد كه افراد با سواد در میان مردم و حتی گروه نخبگان در جوامع ماقبل صنعتی اندك بودند و نخبگان اغلب منشأ غیربومی داشتند. از این رو حكومت‌ها به این نكته اطمینان داشته و امیدوار بودند كه افراد صلاحیت‌دار غیرنخبه درمیان جمعیت بومی، فرامین و خواست‌های حكومتی را در فضای عملی و حرفه‌ای به كار بندند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مولفین «دایره‌المعارف بریتانیكا»، در مورد پیدایش اصناف در اروپا چنین اظهار می‌دارند كه چنین تشكل‌هایی به عنوان سازمانهای تجاری یا پیشه‌وری پایدار، به‌طور آشكار در رم باستان موجودیت یافتند و با عنوان «كالجیا ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Collegia</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» به فعالیت ‌پرداختند. چنین پیداست كه گیلدهای پیشه‌وران سالیان بعد در جمهوری رم ظهور كردند. این تشكل‌ها توسط حكومت مركزی مورد تأیید قرار گرفته و تابع اختیارات روسای حكومت‌های بخش (كلانتری‌ها) بودند. از زمان سلطنت امپراطور، والریوس (یا دیوكلتیانوس ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>G.A.Valerius Diocletianus</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» در اواخر قرن سوم میلادی به بعد، حكومت به گونه‌ای سنجیده این گیلدها را در جهت منافع عمومی و نظم اجتماعی به‌كار گرفت و كوشید عضویت در گیلدها را در جهت ماندگاری كاست‌مانند پیشه‌وران ماهر محدود سازد. اما افزایش تقاضاهای مالی كه از سوی حكومت در واپسین روزهای امپراطوری رم برگرده گیلدها نهاده شده بود، در حدود قرن چهارم میلادی، بسیاری از گیلدها را به وضعیت متزلزل پیشین سوق داد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>با سقوط امپراطوری رُم غربی، گیلدها به مدت بیش از شش قرن از جامعه اروپایی ناپدید شدند. اما این تشكل‌ها، در امپراطوری رُم شرقی (بیزانس) و مركز آن قسطنطنیه (استانبول) دوام یافتند و تقویت شدند. گرچه برخی از تاریخدانان معتقدند، گیلدهای اروپای قرون وسطی از همان «</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Collegia</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» یا گیلدهای امپراطوری بیزانس نشأت گرفته‌اند، اما به‌طور مستقیم هیچ‌گونه ارتباط تثبیت شده‌ای میان این نهاد‌های متعدد وجود نداشته و منشا گیلدهای قرون وسطی می‌تواند در اقتصادهای متغیر اروپایی غربی و شمالی یافت شود، با این عنوان كه آنها برخاسته از اعصار تاریك این دوره هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در واقع، ظهور دگرباره اصناف صرفاً با رشد و توسعه شهرها در قرون دهم و یازدهم میلادی و در پی دگرگونی‌های مكانی ناپایدار آنها و همچنین عقب‌ماندگی مناسبات ارضی و كشاورزی در این اعصار تاریك امكانپذیر گردید. تا این زمان، تجار و كاسبان، صرفاً دستفروشان دوره‌گردی بودند كه از بازاری به بازار دیگر و از شهری به شهری دیگر می‌رفتند و به داد و ستد تجاری دست می‌زدند. این افراد به تدریج در همان حینی كه فعالیت تجاری انجام می‌دادند، گرایش به همدست و متحدشدن با یكدیگر پیدا كردند تا بدین طریق خود را از چپاول و یغماگری فئودال‌ها محافظت كنند. بتدریج، تجار فعالیت‌های خود را گسترش دادند و وظایف تجاری سیار خود را به منتقل كنندگان كالاهایشان واگذار كرده و خود در شهری خاص استقرار یافتند و فعالیتشان را در آنجا تثبیت نمودند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بدین ترتیب تشكل‌های تجار به گونه‌ای سریع و استوار سازمان یافت و از سوی حكومت به رسمیت شناخته شد و فعالیتشان قانونی تلقی گردید. این تشكل‌های تجاری یا گیلدها به صورت درونی و محرمانه به ساماندهی و حمایت فعالیت تجاری اعضای خود، هم در زمینه تجارت در مسافت‌های طولانی و هم در زمینه آن دسته از فعالیت‌هایی كه نیازهای ساكنان شهر را ارضا می‌كرد، پرداختند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>پیشه‌وری به‌زودی در پی ظهور گیلدهای تجاری پدیدار شدند. این گیلدها در شهرهای در حال گسترشی نضج گرفتند كه در آنها تقسیم كار فراوانی در حال ایجاد شدن بود. گروه پیشه‌وران در یك شهر معمولاً شامل یك تعداد از خانوارهای دارای كارگاه در همسایگی یكدیگر بود كه صاحبان آنها یا دارای پیوند خویشاوندی با یكدیگر بودند یا نسبت به هم آشنایی داشته و یا دارای ارتباط استاد و شاگردی با یكدیگر بودند. این پیشه‌وران نسبت به اتحاد با یكدیگر گرایش پیدا كردند تا رقابت میان خود را تنظیم كنند و بدین ترتیب آسایش و رفاه خود را به‌طور اخص و شهر را بطور اعم فراهم آورند. از این رو، آنان در مورد برخی مقررات اساسی برای اداره امر تجارت خود توافق كردند و معیارهای برابر در این باره برقرار ساختند و بدین ترتیب نخستین گیلدهای پیشه‌وری شكل گرفتند .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>«ساموئل. ئی. گلاك» نیز درباره ظهور دو شكل متفاوت از گیلدها در اروپا معتقد است كه در ابتدا، پیشه‌ور استادكار، خود راساً كالاهای تولیدی‌اش را به فروش می‌رساند. با این حال، با بسط جغرافیایی تجارت، میان گیلدهای تجاری و پیشه‌وری در قرن سیزدهم میلادی تمایز پدید آمد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>همان‌گونه كه تجارت رشد می‌كرد، كاركردهای تاجر و پیشه‌ور به طور فزاینده‌ای از هم منفك گردید. از این رو، در اواخر قرون وسطی دو شكل جدید از گیلدها پدیدار شد و گسترش یافت كه عبارت بود از: تشكل‌های تاجران و تشكل‌های صنعتگران.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اعضای تشكل‌های نوع نخست را گروه دلالان و تاجران ابتدایی تشكیل می‌دادند و از بسیاری جهات از گیلد تجاری با سبك كهنه و پیشن كه سازنده و فروشنده، هردو، را در بر می‌گرفت، متفاوت بودند. در گروه دوم، صنعتگران و خرده مالكان بودند كه به یكدیگر پیوستند تا از حقوق خود دفاع نمایند. و در پی آن در درون ساختار خود گیلد، كشمكش میان استادكاران و زیردستان آنها؛ یعنی صنعتگران ماهر یا دستمزد بگیران پدید آمد. مسائل مورد كشمكش شامل؛ سطح دستمزدها، ساعات و شرایط كار و بالأخره مقررات عضویت در گیلد بود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«برایس لیون» نیز درباره پیدایش گیلدها دیدگاه مشابهی دارد. او نیز معتقد است گیلدها به‌طور واضح تا پیش از قرن یازدهم میلادی در اروپای غربی وجود نداشت و نمی‌توانست موجودیت یابد. زمینداری اولیه بعد از سقوط امپراطوری رُم، با كمبود تجارت و صنعت مواجه گردید. در این زمان بود كه گیلدها رشد كرده و صرفاً در پی رشد شهرهای كوچك در قرون دهم و یازدهم میلادی گسترش یافت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاجران در اواخر قرن دهم میلادی به صورت سیار كالاهای تجاری خود را حمل كرده و داد و ستد می‌كردند. آنها با هدف محافظت خویش و برآوردن مقاصد اقتصادیشان، در قالب گروههای كوچك به هم پیوسته و بدین طریق خود را در برابر خطر غارت و چپاول كالاها حفظ كردند و از قدرت داد و ستد فزاینده‌ای برخوردار گردیدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گیلدهای پیشه‌وری نیز در پی تثبیت گیلدهای تجاری در شهرها و ضرورت وجود كالاهای تولیدی بیشتر برای تجارت روزافزون، پدید‌ آمد و رفته رفته در قالب شاخه‌ای از فعالیت گیلدهای تجاری (تولید كالای تجاری خاص برای یك گیلد تجاری خاص) تشكل یافت .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اما «دیوید كریستال» معتقد است، گیلدها در ابتدا به صورت سازمانهایی كه دارای مقاصد وقف و ایثار و خیریه بودند، نضج گرفت و رشد كرد. با این حال، كاركردها و فعالیت‌های آنها بگونه‌ای فزاینده از 1300 میلادی در حوزه‌های اقتصادی و معنوی (مذهبی) رشد نمود. این گیلدها در شكل تجاری و پیشه‌وری، زندگی اقتصادی شهرهای قرون وسطی را تحت كنترل درآوردند و گیلدهای مذهبی نیز در شهرها و روستاها رشد كرد و رونق پیدا كردن .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«لویی ماسینیون ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>L. Masinion</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» مستشرق غربی، از دیگر افرادی است كه در زمینه ظهور و رشد گیلدها و اصناف در ایران و سرزمین‌های اسلامی و علل آن بحث كرده‌است. به عقیده وی، یكی از عوامل مهمی كه در سرزمین‌های اسلامی و از جمله ایران نقش بارزی در پیدایی اصناف داشت، «نهضت اسماعیلیه» بود. از نظر وی، ماهیت گروه‌های اسماعیلی و روحیه مبارز طلبی آنها، موجب سازماندهی پیشه‌وران در دوره اسلامی گردید. به علاوه، اصناف قبل از هرچیز سلاحی بود كه داعیان قرمطی در مبارزه خود برای گردآوری نیروهای سرسپرده به‌كار می‌گرفتند تا با ایجاد نیرویی از آنها، بتوانند بهتر با خلافت عباسی و نمایندگان آنها مبارزه نمایند و برای بهره‌گیری بهتر و بیشتر از پیشه‌وران، اصناف را پدید آوردند و بدین وسیله برآنها تسلط یافتند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دلایلی كه «ماسینیون» برای اثبات نظرات خود آورده‌است، عبارتنداز: توجه اسماعیلیه به پیشه‌وران و نیز اهمیت دادن «اخوان الصفا»، یكی از گروههای اسماعیلیه، به پیشه‌وران و تولیدات آنها و نیز اختصاص یافتن یك رساله از رسائل این گروه به طبقه‌بندی شغل‌ها و كارهای دستی و بیان نقش مهم آنها در زندگی انسان.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نقطه نظرات «ماسینیون» درباره چگونگی پیدایش و گسترش اصناف و نقش نهضت اسماعیلیه در آن، برمبنای شباهت‌ها استوار است، نه منابع و مآخذ مستند تاریخی. از این رو، یكی از پژوهشگران «تاریخ اجتماعی سرزمین‌های اسلامی» به نام «استرن ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Stern</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» به گفته‌های وی سخت انتقاد نموده و آنها را بخاطر عدم اتكا به دلایل مستند و متقن رد نموده‌است. اگرچه برخی از انتقادها برعقیده «ماسینیون» وارد است، اما به شهادت منابع تاریخی، اسماعیلیان در میان طبقات فرودست اجتماع نفوذ فوق‌العاده‌ای داشته‌اند و پیشه‌وران نیز چون در شمار اقشار تهیدست قرار داشتند، مجذوب شعارهای انقلابی آنان می‌گردیدند و برای پیوستن به آنها، ناچار از پذیرش تشكیلات سازمانی و سلسله مراتب آنها بودند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>«جی. شوبرگ ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>G. Sjoberg</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» نیز همانند «فلور ـ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Floor</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>» در كتاب خود با عنوان «شهر ماقبل دوره صنعتی»، معتقد است كه شكل پیشه‌وران و اصحاب حرف یا كسبه گروه‌های جداگانه‌ نتیجه طبیعی ساختار و نیازهای جوامع ماقبل صنعتی است. در این جوامع، حكومت بیش از هرچیز به جمع‌آوری مالیات، تامین و ارائه خدمات اجتماعی و برقراری نظم و قانون علاقه‌مند بوده‌است. حكومت بویژه برای جمع‌آوری مالیات ناگزیر باید زندگی اقتصادی را به‌گونه‌ای سازمان می‌داد كه با گروه‌های صاحب شغل و كار مشترك، به عنوان یك گروه دارای پیكره همكاری مشترك سر و كار داشته باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به عقیده «گروه تحقیق انجمن مدیریت ایران»، به‌طور كلی اصناف و گیلدهای تولیدی و تولیدكنندگان صنعتی تنها در شهرهای بزرگ متشكل می‌شدند. كشاورزان و صنعتگران روستایی از همان آغاز فاقد تشكل‌ به مفهوم صنفی بوده‌اند. این ضعف در تشكل پذیری گروه كشاورزان و دامداران هنوز هم وجود دارد و به همین دلیل می‌توان گفت كه این گروه‌ها كمترین قدرت را در شاخص‌های سیاسی و قانون‌گذاری كشور در تمامی اعصار داشته و دارند. این نكته باعث شده‌است كه برخی از تحلیلگران اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران، تشكل‌پذیری را در ایران تنها از تبعات شهرنشینی بدانند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اصناف عموماً از طریق یك رئیس صنف معرفی می‌شدند و در هر منطقه مالیات‌های خود را یك كاسه كرده و یك‌جا به دولت می‌پرداختند. این ویژگی تشكل‌ها باعث می‌شد تا آنها در یك منطقه خاص از بازار متمركز گردند. البته تمركز یك صنف در یك منطقه بازار دلایل مهم دیگری نظیر امنیت به سهولت حمل و نقل و ارتباط بهتر با یكدیگر را نیز داشت. حرفه‌های صنعتی نظیر، برج سازان، فلزسازان، كفاشان، سراجان، كوزه‌گران، پارچه و چیت فروشان، خیاطان و سایر كارگران و استادان صنایع دستی، عموماً در كنار یكدیگر در بخشی از بازار فعالیت می‌كردند. اما رشته‌هایی نظیر: قنادان، طباخان، عطاران، میوه‌فروشان و سبزی‌فروشان كه غالباً نیازهای غذایی گروههای دیگر را تامین می‌كردند، هیچگاه متمركز نشدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>و بالاخره این كه «حمید كرمی» درباره زمینه‌ها و علل تشكیل اصناف به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، موارد زیر را بر می‌شمارد:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>1ـ نیاز مفرط برخی صاحبان مشاغل برای به‌دست آوردن حق انحصاری تولید و فروش كالاهای مورد نظر خود.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2ـ مطالبات سیاسی برخی از دسته‌های پیشه‌ور شهری.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>3ـ وظایف مذهبی و آیینی گروه‌های شهری و لزوم انجام آنها.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>4ـ لزوم حفظ مهارت‌های شغلی و گسترش آنها در بین پیشه‌وران شهری.</SPAN></P> text/html 2012-05-04T06:07:30+01:00 agrisenf-maghalat.mihanblog.com گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی واكاوی تاریخی- نظری صنف و مروری بر كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی / بخش نخست http://agrisenf-maghalat.mihanblog.com/post/3 <P align=center><STRONG>تالیف: دکتر عبدالرضا مسلمی، مهندس محمدرضا محمدزاده</STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s3.picofile.com/file/8224133518/Guild_Logo.jpg"></P> <P dir=rtl align=justify>بحث تاریخچه ای و به عبارتی " آنچه گذشت " در باره صنوف کشاورزی نظیر آشنایی با تاریخچه اصناف در جهان و ایران، معرفی مبانی حقوقی و بررسی تاریخی كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی، ساختارهای درونی اصناف و غیره، یکی از آن نیازهای مهم همه افرادی است که با بحث صنوف کشاورزی مرتبط هستند.</P> <P dir=rtl align=justify>در فصلنامه " روستا و توسعه" مقاله ای به تفصیل با عنوان" واكاوی تاریخی- نظری صنف و مروری بر كاركردهای نظام صنفی كارهای کشاورزی" به تالیف <STRONG>دکتر عبدالرضا مسلمی و مهندس محمدرضا محمدزاده </STRONG>منتشر شده است که می تواند به نیازهای اطلاعاتی و دانشی گفته شده پاسخ دهد و&nbsp; در بخش های متعدد ارائه می شود.</P> <P dir=rtl align=center>...........................................</P> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify>اصناف از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی در ایران به شمار می‌روند و بررسی تاریخی كاركردهای این نهاد اجتماعی نشان می‌دهد، با اینكه در قرون گذشته نظام مدونی برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی در كشورمان وجود نداشته است، با شكل‌گیری اصناف در مراكز شهری، پیشبرد امور فعالین مشاغل خدماتی و تولیدی در ساختاری كاملا منطبق با اصناف در اروپا(Guild) ضمن دفاع از منافع افراد صنفی، در مسیر پاسخگویی به مطالبات مصرف كنندگان كالا و خدمات و همچنین توسعه حرفه ‌ای شاغلین گام بر می‌داشتند. </P> <P dir=rtl align=justify><STRONG>طرح مسئله، مروری برمفهوم صنف و تعاریف آن:</STRONG></P> <P dir=rtl align=justify>در كشورهای توسعه یافته، تشكل‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نقش بسزایی در توسعه كشور ایفا می‌نمایند. در این بین، تشكل‌هایی كه با ماهیت اجتماعی و در چارچوب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و یا با عنوان نظام صنفی عمل می‌نمایند، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در كشور نقش مهمی برعهده دارند. این تشكل‌ها علاوه بر انتقال خواسته‌ها و نیازهای اعضا به سیاست‌گزاران، برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی كشور و سعی در رفع آنها از طریق اخذ همكاری‌ها و حمایت‌های دولت (خصوصاً حمایت‌های قانونی) می‌توانند محفلی برای انتقال و تبادل اطلاعات و تجربیات و ارتقای دانش عمومی برای اعضای خود باشند.</P> <P dir=rtl align=justify>واژه صنف معادل Guild در زبان انگلیسی و در لغت به معنی رسته، صنف و اتحادیه صنفی است. متناسب با ویژگی‌ها، كاركردها، ساختار و نقش اصناف تعاریف متعددی از آن ارائه شده‌است. مهمترین تعاریف در این زمینه به شرح زیر است:</P> <P dir=rtl align=justify>در دایره‌المعارف عظیم «بریتانیكا ـ Britanica» واژه گیلد(صنف) به صورت زیر تعریف شده‌است: «صنف تشكلی از پیشه‌وران یا تاجران بوده كه برای هدف و حمایت مشترك وهمچنین برای تامین منافع حرفه‌ای‌شان شكل گرفته است.</P> <P dir=rtl align=justify>«ساموئل. ئی. گلاك ـ S.E.Gluck» در دایره‌العمارف بین‌المللی (Encyclopedia International) گیلد را سازمانی داوطلبانه از افراد می‌داند كه در پیشه، تجارت و یا كسب و كار مشابهی درگیر باشند.</P> <P dir=rtl align=justify>«برایس لیون ـ Bryce Lyon» گیلد را اینگونه تعریف می‌كند: «گیلدها در تاریخ اقتصادی، شكلی از سازمان تجار و پیشه‌وران در اروپای غربی و در قرون وسطی بودند كه به منظور حفاظت و تامین اهداف اقتصادی و اجتماعی اعضا پدید آمدند و به شیوه‌های متعدد ، اقتصاد محلی شهر را تنظیم و اداره كردند ».</P> <P dir=rtl align=justify>گیلدها از دید «دیوید كریستال David Crystal» سازمان‌های مذهبی و تجاری هستند كه در قرون وسطی نضج گرفتند و تا روزگار مدرن امروزی دوام آوردند .</P> <P dir=rtl align=justify>از نظر مولفین كتاب «فرهنگ اقتصادی» صنف به گروهی از پیشه‌وران و بازرگانان اطلاق می‌شود كه در جوامع سنتی برای حفظ شغل و حمایت از تخصص خود، گرد هم می‌آمدند و بنابر مقررات خاصی تشكل می‌یافتند.در روزگار كنونی، صنف به گروه‌هایی گفته می‌شود كه صرف نظر از متشكل یا نامتشكل بودنشان، به كار خاصی اشتغال داشته‌باشند، مانند، صنف كفاش، صنف نانوا و غیره .</P> <P dir=rtl align=justify>حمید كرمی‌پور، صنف را اتحادیه پیشه‌وری می‌داند كه در تشكیل آن طبقات پایین اجتماع نقش مهمی دارند. هدف از تشكیل صنف نیز امور اقتصادی و اجتماعی می‌باشد و شرط وجود آن نیز دستگاهی است كه مجریانی داشته باشد و رئیسی برآنها ریاست نماید .</P> <P dir=rtl align=justify>«نیكلاس آبركرامبی« Nicholas Abercrombie» و همكاران در كتاب «فرهنگ جامعه‌شناسی» آورده است: «اصناف عبارت بودند از انجمن‌های شغلی جامعه ماقبل سرمایه‌داری تا اوایل دوران صنعتی كه دانستی‌ها و مهارتهای یك حرفه را از راه ترتیبات كارآموزی، نظارت بر فعالیت‌های شغلی اعضا و جلوگیری از ورود افراد غیر به صنف مفروض، نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌كردند. اصناف معمولاً دستگاه‌هایی برادرانه و وحدت یافته بودند ».</P> <P dir=rtl align=justify>«دبلیو.ام.فلور ـ W.M., Floor» گیلد را به عنوان گروهی از شهریان تعریف می‌كند كه در حرفه مشابهی درگیرشده، رئیس و كارگزاران خود را انتخاب كرده، مالیات پرداخته و از كاركردهای مالی و اجرایی برخوردار باشند .</P> <P dir=rtl align=justify>«قانون نظام صنفی» ایران (مصوب 24/12/1380 و مورد تأیید شورای نگهبان در 24/12/1382)، «فرد صنفی» و «واحد صنفی» را در مواد 2 و 3 خود به ترتیب چنین تعریف می‌كند:</P> <P dir=rtl align=justify>● فرد صنفی: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری كند و به عنوان پیشه‌ور صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران، محل كسبی دایر یا وسیله كسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از كالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی به مصرف‌كننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود .</P> <P dir=rtl align=justify>● واحد صنفی: هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب دایر شده‌باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود .</P> <P dir=rtl align=justify>«آئین نامه نظام صنفی كارهای كشاورزی» (مصوب 1386) «فرد صنفی» و «واحد صنفی» را در بند الف و ب ماده 1 خود به ترتیب چنین تعریف می‌كند:</P> <P dir=rtl align=justify>واحد صنفی: هرواحد تولیدی یا خدماتی كه توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب از وزارت بازرگانی و سایر مجوزهای لازم از مراجع مربوط، با تائید وزارت جهادكشاورزی برای فعالیت‌های موضوع بند(ب) این ماده دایر بوده و یا دایر می‌گردد.</P> <P dir=rtl align=justify>فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه فعالیت خود را در زمینه بهره‌برداری از آب و خاك به منظور تولید محصولات كشاورزی، گیاهی و حیوانی( از قبیل زراعت، باغداری، جنگلداری، آبزیان، پرورش طیور، زنبور عسل و كرم ابریشم) و همچنین ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای كشاورزی و منابع طبیعی قرار دهد. ... </P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl><EM><STRONG><FONT size=1>ادامه دارد</FONT></STRONG></EM></P>