بررسی تطبیقی تشكلهای كشاوزی

رویكردهای مشاركتی بخش كشاورزی با قالب های سنتی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی كشور درطی چند دهه اخیر متحول شده اند و بتدریج  شاهد ظهور انواع تشكل های مردمی رسمی در قالب شركت های تعاونی، انجمن ها، صنف ها و... در بخش كشاورزی هستیم در این راستا سیاست گزاران و برنامه ریزان بخش نیز تلاش های زیادی را برای توسعه  آنها در سالهای اخیر به عمل آورده اند.

 

با راه اندازی و فعال شدن انواع تشكلها در بخش كشاورزی برای بسیاری از مدیران، كارشناسان، تشكلها ، بهره برداران و تولیدكنندگان بخش این ابهام پیش آمده كه این تنوع  باعث دوباره كاری و موازی كاری می شود و لذا  باعث گردیده با ظهور تشكلهای جدید تشكلهای قبلی مورد كم توجهی قرار گرفته و به تدریج رو به انحلال روند. این امر كه عمدتاً ناشی از عدم توجه به كاركردهای مختلف هر تشكل ، رقابت ناسالم و همچنین ناآكاهی تعدادی از مسئولان و كارشناسان دولتی است.

 

در حال حاضر به عنوان یكی از چالشها در توسعه فعالیت تشكلها محسوب می گردد. این امر باعث گردیده در میان جامعه بهره بردار و تولیدكننده بخش كشاورزی نیز دلسردی هایی را نسبت به تشكلها ایجاد و انگیزه آنها را برای همكاری و مشاركت از بین ببرد. با توجه به این مشكل این مقاله به بررسی تطبیقی و مقایسه ای بین انواع تشكلهای فعال و رسمی موجود در بخش كشاورزی می پردازد و امید می رود زمینه افزایش آگاهی لازم در این زمینه را فراهم آورد.

 

لینک دانلود متن


    آشنایی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

بیش از هفتاد سال از اجرای اولین طرحهای بیمه در ایران می گذرد ودر این مدت به تدریج گروههای مختلف ازجمله كارگران و كارمندان به صورت اجباری و در سالهای اخیر با گسترش بیمه های اجتماعی برخی از اقشار بصورت اختیاری به عضویت صندوقهای مختلف بیمه وبازنشستگی درآمده اند.

 

بررسی انجام شده نشان می دهد طی چند دهه فعالیت سازمانهای مسئول بیمه های اجتماعی علیرغم آنكه در بخش بازنشستگی حدود 65 درصد جمعیت كشور را تحت پوش قرار داده اند، روستائیان و عشایر كه بار اصلی تولید محصولات كشاورزی و دامی را بطور مستقیم و در بسیاری از كالاهای دیگر مورد نیاز جامعه بطور غیرمستقیم بر دوش می كشند از بیمه های اجتماعی که حق قانونی آنهاست و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی محق تر از بقیه اند، برخوردار نبوده اند. تا اینكه در سال 1384 صندوق  بیمه‌ اجتماعی روستاییان و عشایر به استناد بند «د» و تبصره 2 از ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ماه 1383، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تشكیل گردید.

 

براساس آیین‌نامه بیمه‌اجتماعی روستاییان و عشایر، این صندوق موظف گردید تا نسبت به تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی به مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید........

لینک دانلود متن


    آشنایی با بیمه محصولات كشاورزی

تولید کشاورزی یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است. بلایای طبیعی، آفات نباتی، انواع بیماری های گیاهی، تغییرات ناگهانی دما و بسیاری عوامل دیگر ممکن است خسارت زیادی به کشاورزان وارد کند. از آنجا که بخش مهمی از تولید کنندگان کشاورزی توان مالی محدودی دارند گاه حتی کمترین حادثه ممکن است آنها را از هستی ساقط کند و شرایط زندگی سختی را بر آنها تحمیل کند. بر این اساس بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم و مؤثر مواجه با این گونه تهدیدات طراحی و به اجرا گذاشته شده است.  با استفاده از این ساز وکار می توان از طریق پس انداز های اندکی که انبوه کثیری از کشاورزان به عنوان حق بیمه می پردازند، خسارت وارد به کشاورزان را جبران کرد و امنیت بیشتری را برای عموم تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی فراهم آورد.

 

سابقه تشكیل صندوق بیمه محصولات كشاورزی ‌به قانون بیمه محصولات كشاورزی مصوب 1355 برمی گردد. در این قانون تصریح شده است  به منظور انجام بیمه انواع محصولات كشاورزی و اشجار، دامها، طیور، كرم ابریشم زنبور عسل و همچنین آبزیانی كه به طریق مصنوعی‌پرورش داده می‌شوند، شركت سهامی بیمه ایران موظف است صندوق ویژه‌ای به نام "‌صندوق بیمه كشاورزی" تشكیل دهد و طبق مقررات مربوط به‌خود اداره نماید. بعد از گذشت سالها از این امر صندوق بیمه محصولات كشاورزی در حال حاضر یكی از ......

لینک دانلود متن