تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران
پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران

رویكردهای مشاركتی بخش كشاورزی با قالب های سنتی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی كشور درطی چند دهه اخیر متحول شده اند و بتدریج  شاهد ظهور انواع تشكل های مردمی رسمی در قالب شركت های تعاونی، انجمن ها، صنف ها و... در بخش كشاورزی هستیم در این راستا سیاست گزاران و برنامه ریزان بخش نیز تلاش های زیادی را برای توسعه  آنها در سالهای اخیر به عمل آورده اند.

 

با راه اندازی و فعال شدن انواع تشكلها در بخش كشاورزی برای بسیاری از مدیران، كارشناسان، تشكلها ، بهره برداران و تولیدكنندگان بخش این ابهام پیش آمده كه این تنوع  باعث دوباره كاری و موازی كاری می شود و لذا  باعث گردیده با ظهور تشكلهای جدید تشكلهای قبلی مورد كم توجهی قرار گرفته و به تدریج رو به انحلال روند. این امر كه عمدتاً ناشی از عدم توجه به كاركردهای مختلف هر تشكل ، رقابت ناسالم و همچنین ناآكاهی تعدادی از مسئولان و كارشناسان دولتی است.

 

در حال حاضر به عنوان یكی از چالشها در توسعه فعالیت تشكلها محسوب می گردد. این امر باعث گردیده در میان جامعه بهره بردار و تولیدكننده بخش كشاورزی نیز دلسردی هایی را نسبت به تشكلها ایجاد و انگیزه آنها را برای همكاری و مشاركت از بین ببرد. با توجه به این مشكل این مقاله به بررسی تطبیقی و مقایسه ای بین انواع تشكلهای فعال و رسمی موجود در بخش كشاورزی می پردازد و امید می رود زمینه افزایش آگاهی لازم در این زمینه را فراهم آورد.

 

لینک دانلود متنارسال در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1392 توسط گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم