آشنایی با بیمه محصولات كشاورزی

تولید کشاورزی یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است. بلایای طبیعی، آفات نباتی، انواع بیماری های گیاهی، تغییرات ناگهانی دما و بسیاری عوامل دیگر ممکن است خسارت زیادی به کشاورزان وارد کند. از آنجا که بخش مهمی از تولید کنندگان کشاورزی توان مالی محدودی دارند گاه حتی کمترین حادثه ممکن است آنها را از هستی ساقط کند و شرایط زندگی سختی را بر آنها تحمیل کند. بر این اساس بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم و مؤثر مواجه با این گونه تهدیدات طراحی و به اجرا گذاشته شده است.  با استفاده از این ساز وکار می توان از طریق پس انداز های اندکی که انبوه کثیری از کشاورزان به عنوان حق بیمه می پردازند، خسارت وارد به کشاورزان را جبران کرد و امنیت بیشتری را برای عموم تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی فراهم آورد.

 

سابقه تشكیل صندوق بیمه محصولات كشاورزی ‌به قانون بیمه محصولات كشاورزی مصوب 1355 برمی گردد. در این قانون تصریح شده است  به منظور انجام بیمه انواع محصولات كشاورزی و اشجار، دامها، طیور، كرم ابریشم زنبور عسل و همچنین آبزیانی كه به طریق مصنوعی‌پرورش داده می‌شوند، شركت سهامی بیمه ایران موظف است صندوق ویژه‌ای به نام "‌صندوق بیمه كشاورزی" تشكیل دهد و طبق مقررات مربوط به‌خود اداره نماید. بعد از گذشت سالها از این امر صندوق بیمه محصولات كشاورزی در حال حاضر یكی از ......

لینک دانلود متن